Pandemie covidu, nepřízeň počasí ani komplikované uzavírky nenarušily stavbu tramvajové trati z brněnského Starého Lískovce k bohunickému Univerzitnímu kampusu. Od předloňského poklepání základního kamene je nejdelší tunel pro šaliny postavený a vyhloubený v celé délce 619 metrů.

Jeho zasypáním a zatravněním letos skončí většina činností na povrchu a příští rok budou stavbaři pracovat zejména v podzemí. První tramvaje po 912 metrů dlouhé trati za 1,4 miliardy korun projedou na konci příštího roku.

„V roce 2022 se budou práce soustředit co nejvíce do podzemí. Už letos na podzim začneme pokládat koleje a poté je napojovat na uzel Osová. Hlavním úkolem pak bude oživení celého systému. V tunelu plánujeme instalovat veškeré zabezpečovací zařízení, ovládání výhybek, kamerový systém, osvětlení, informační systémy nebo požárně bezpečnostní zařízení. Vše je pak třeba propojit vzdáleným ovládáním s dispečinkem správce tunelu. A po provozních zkouškách zažádáme drážní úřad o spuštění do zkušebního provozu,“ uvedl oblastní ředitel firmy Metrostav Zdeněk Mička a omluvil se obyvatelům v okolí stavby za způsobené nepříjemnosti.

Na zastávce Osová nyní stavbaři dokončují osm přístupových cest. V každém směru povedou na nástupiště dva bezbariérové chodníky, schodiště a výtah. Další práce na stavbě se soustředí na budování zastávky, nazvané zatím Nová Jihlavská.

„Po jejím vybetonování nyní pokračujeme zastřešováním, které by mělo být hotové do konce roku. Přímo v tunelu pak finišuje betonování podlah a nad tunelem postupují terénní práce a úprava povrchu,“ popsal generální ředitel brněnského dopravního podniku Miloš Havránek.

Co se týká dopravních omezení, tak největší část jich má stavba letošním létem za sebou a dopravní podnik nepředpokládá žádné omezení provozu. „Pokračuje uzavírka Okrouhlé ulice a částečné uzavření parkoviště Vltavská pro účely stavby. Prozatím také zůstává zavřené Mikuláškovo náměstí včetně všech chodníků, které by ale měly být do konce roku zpřístupněny,“ doplnila mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.