Slavkov u Brna nechal opravit původní hrobku rodu Kouniců. Je zatím prázdná a veřejnosti nepřístupná, v budoucnu by ale mohla sloužit jako lapidárium, uvedla mluvčí slavkovské radnice Veronika Slámová.

Oprava přišla na necelé čtyři miliony korun

Hrobka je součástí zdi parku slavkovského zámku, byla léta nevyužívaná, chátrala. S opravou město začalo loni na podzim. Práce si vyžádaly 3,7 milionu korun, z toho zhruba milion byl od ministerstva kultury z programu městských památkových rezervací a městských památkových zón.

Objekt byl v havarijním stavu

„Práce spočívaly ve statickém zajištění havarijního stavu objektu, dozdění čelní zdi ze zámeckého parku, obnově a doplnění zastřešení krypty, dodávce nových kamenných prvků včetně restaurování těch stávajících a třeba i nových vratech do samotné krypty a zámeckého parku,“ uvedla mluvčí.

Pohřbili tam i tehdejšího kancléře

Hrobka vznikla za Marie Eleonory z Kounic ve druhé polovině 17. století. Původně měla sloužit k uložení především nekatolických předků z rodu Kouniců. Krátce zde bylo uloženo i tělo Václava Antonína Kounice, a to do dokončení rodové hrobky Kouniců v podzemních prostorech pod kaplí svatého Jana Křtitele. Tato hrobka vznikla zhruba o století později, v roce 1795. V tom samém roce do ní byly uloženy ostatky kancléře Václava Antonína Kounice a jeho snachy Marie Leopoldiny z Oettingen-Spielbergu. Nyní je v ní sedm rakví s tělesnými ostatky příslušníků rodu z knížecí moravské a české hraběcí linie.

Hrobka by mohla sloužit jako lapidárium

„Původní hrobka Kouniců, kterou jsme nyní opravili, by mohla sloužit jako lapidárium. Přístupná bude veřejnosti zřejmě jen při mimořádných akcích,“ upřesnila Slámová.

Město postaví také objekt pro předškoláky

Stavební práce na hrobce jsou podle ní první vlaštovkou k investici v zahradě mateřské školy Zvídálek na Koláčkově náměstí, která je na druhé straně zámecké zdi. Město tam mimo jiné postaví nový objekt pro 50 předškolních dětí. Součástí bude i oprava současné budovy školky a vybudování kuchyně a jídelny. Město také zpracovalo projekt na obnovu původního skleníku, který by mohl být další atraktivitou zámeckého areálu a místem pro komunitní život. V tomto směru radnice nyní čeká na rozhodnutí ohledně dotace.