Taktického cvičení se zúčastnil krizový štáb Jihomoravského kraje v čele s hejtmanem, stálé pracovní skupiny krizového štábu kraje, složky IZS, starostové „zasažených obcí“ a celá řada dalších subjektů, jako je například Povodí Moravy, Vodní záchranná služba nebo Panel NNO Českého červeného kříže. Povodňové komise a krizové štáby musí rychle, věcně a kompetentně reagovat na aktuální situaci v území postiženém přívalovou povodní.

A bylo třeba držet se pevně daného scénáře. „Kvůli přívalovým dešťům došlo k rozsáhlému poškození několika obcí, konkrétně jde o nesjízdné komunikace, částečně či úplně zničené obytné budovy, poškozené inženýrské sítě. Někteří lidé přišli o vlastní dům a museli být evakuováni, někteří nemají uspokojeny základní životní potřeby, protože do obce není možné se dostat a vázne zásobování. Je třeba detailně v místě zmapovat poškození objektů a potřeby zasažených osob za účelem poskytnutí humanitární pomoci,“ popisuje naplánovaný fiktivní průběh povodně Sylva Nováková z oddělení krizové připravenosti ZZS JmK.

Hlavním cílem bylo procvičit komunikaci a součinnost povodňových komisí, složek IZS a ostatních zainteresovaných subjektů. „Úkol záchranářů spočívá v prvé řadě v aktivaci krizového štábu po vyhlášení stavu nebezpečí hejtmanem. Je třeba zabezpečit činnost zástupců krizového štábu a pak následuje plnění úkolů podle plánu krizové připravenosti. Připravujeme se na zvýšený počet výjezdů z důvodu podchlazení, úrazů a podobně. Samozřejmostí je úzká spolupráce s krizovým štábem Jihomoravského kraje,“ vysvětluje Jana Kubalová, náměstkyně pro krizovou připravenost jihomoravské záchranky.