Během následujících pěti let hodlá město osadit pět stovek střech celkovým instalovaným výkonem 40 MWp. Jeden z panelů, který přijde na zhruba 3000 korun, ve středu symbolicky namontovali náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL) a předseda představenstva SAKO Brno Filip Leder (KDU-ČSL). Od projektu městské fotovoltaické elektrárny si představitelé města slibují roční výrobu elektřiny kolem 43 GWh ročně, což by znamenalo roční úsporu emisí nejméně v hodnotě 36 tisíc tun CO2.

„Po nedávném uzavření memoranda o využívání vodíku ve městě Brně jde o další důležitý krok směrem k závazku snížit do roku 2030 emise CO2 nejméně o 40 procent. Úvodní projekt brněnské fotovoltaické elektrárny dokončí SAKO Brno ještě do konce roku,“ uvedl Hladík. Každá ze střech pilotního projektu Vojtova 7 a 9 podle něj vyprodukuje elektřinu, která bude napájet společnou spotřebu objektů, tedy osvětlení společných prostor, vzduchotechniku či provoz výtahů.

„Bezprostředně poté bude následovat osazení panelů na střeše Domu s pečovatelskou službou v Horově ulici 77. Během příštího roku zrealizujeme projekty o celkové kapacitě 4 megawatt-peaky,“ zdůraznil náměstek primátorky.

Podle Ledera budou první instalace budou primárně určeny ke spotřebě v místě objektu a v navazující etapě již budou chtít plně využívat maximální plochy střech. „Získané přebytky chceme využít na potřebných místech našeho systému, ukládat v bateriových úložištích, případně energii akumulovat do horké vody či vodíku a odložit její spotřebu na pozdější dobu. Netrpělivě proto čekáme na zrychlení legislativního procesu, který zprůhlední pravidla pro komunitní energetiku,“ upřesnil zpravodajskému portálu BRŇAN Filip Leder.

Projekt městské fotovoltaické elektrárny bude jedním z důležitých nástrojů, jak snižovat emise oxidu uhličitého v Brně. Další rozvoj komunitní fotovoltaiky napomůže k racionálnějšímu využívání přírodních zdrojů, diverzifikaci energetického mixu a ke stabilitě distribuční soustavy a jejímu menšímu zatěžování.

 „Zatím jsme oslovili 18 z 29 městských částí, s nimiž hledáme vhodné objekty. Z 230 posuzovaných střech máme nyní 65 v užším výběru pro realizaci v roce 2022. Jde například o domovy seniorů na Vychodilově a Věstonické, střechu ZŠ Sirotkova, Merhautova a Jana Babáka,“ vypočítal Leder. Ve výhledu je nyní podle něj 25 mateřských škol, 20 základních škol a 5 budov úřadů. Brněnský záměr je podle mluvčího firmy SAKO Michala Kačírka specifický tím, že plánuje sdružit hodně výroben na mnoha objektech. „Celkově tak půjde o druhou největší fotovoltaickou elektrárnu v zemi, co se plánovaného výkonu týče,“ uzavřel Michal Kačírek, mluvčí společnosti SAKO, která má zatím projekt městské fotovoltaické elektrárny na starosti.