Kromě dlažby prošel úpravami i vodovod, kanalizace, plynovod, horkovod a kabelové trasy. Nové dláždění odpovídá významu ulic, tvoří nová pobytová místa a navazuje na už proměněné části historického jádra města.

„S ohledem na význam lokality, kterou denně projdou tisíce lidí, jsme se rozhodli nejednotné a záplatované asfaltové plochy silnic a chodníků nahradit povrchem, který je adekvátní řešení v okolních historických ulicích,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Podle ní jsou na Solniční ulici směrem k Moravskému náměstí v silnici umístěny žulové kostky z Vysočiny a chodníky z kamenných dlaždic z Jeseníků. „Aby dlažba nezanikla v jednolité šedé ploše, jsou úseky světle a tmavě šedých kamenných dlaždic opticky rozbity okrovými a žlutými tóny,“ popsala úpravy primátorka.

Cesty pro pěší jsou podle ní navíc širší než před rekonstrukcí. Za sloupky, znemožňujícími volný průjezd Solniční, se při pohledu od Moravského náměstí k České po levé straně chodník rozšířil o 80 centimetrů, na protější straně pak dokonce o víc než dva metry.

„V Opletalově ulici pak stavbaři položili betonové dlaždice. Stejné dláždění by mělo časem být na celé České až po náměstí Svobody. V části Solniční k Husově byly nově opraveny komunikace i chodníky, ale konečná úprava se tady udělá až po dokončení stavby Janáčkova kulturního centra v rámci obnovy komunikací v Besední a Veselé,“ upřesnila Vaňková.

Práce v lokalitě začaly předloni v říjnu. „Rekonstrukcí prošlo 394 metrů vodovodu z let 1925 až 1926 a 365 metrů kanalizace z let 1890 a 1899. Kanalizace se v Solniční ulici nachází v hloubce osmi metrů, v blízkosti historických hradeb města Brna. Proto byla rekonstruována v klasicky ražené štole, na povrchu tak chodci v době prací viděli jen vstupní šachty,“ sdělil generální ředitel Brněnských vodáren a kanalizací Jakub Kožnárek.

Kanalizace v Opletalově a České ulici už podle něj nejsou uloženy v takové hloubce, a proto mohly být rekonstruovány otevřeným výkopem. „Současně jsme rekonstruovali i kanalizační a vodovodní přípojky. S ohledem na historicky významnou lokalitu města Brna byl v průběhu realizace stavebních prací zajištěn i archeologický dohled,“ dodal Kožnárek.

Souběžně v koordinaci v oblasti pracoval také GasNet na plynovodu, Teplárny Brno na horkovodu a Cetin na kabelových trasách. V neposlední řadě byly práce také sladěny se stavbou Janáčkova kulturního centra v oblasti ulic Besední a Veselá. Při stavbě také probíhal záchranný archeologický průzkum historicky významné lokality. Opravené ulice budou nyní v předčasném užívání, do konce roku by se měla stihnout kolaudace. 

Rekonstrukce přišla na víc než 110 milionů korun. Zhotovitelem stavby byla společnost OHLA ŽS, a. s. (dříve OHL ŽS, a. s.). Nyní už také začaly práce na rekonstrukci kanalizace a vodovodu ve Veselé a Besední, které jsou rozdělené do více etap a veškerá omezení s nimi spojená by měla skončit do poloviny srpna příštího roku.