Český báňský úřad v roce 2014 řízení po 20 letech zastavil. Firma pak neuspěla ani se žalobou ke Krajskému soudu v Brně. 

Důvodem pro zastavení správního řízení bylo to, že firma nedoložila báňskému úřadu všechny požadované doklady. Šlo například o prvotní hodnocení záměru někdejším Okresním úřadem v Blansku, které se podle firmy nedochovalo. Nejasnosti panovaly také ohledně toho, zda a podle jakého zákona mají být posuzovány vlivy případné těžby na životní prostředí.

Podle krajského soudu skutečně bylo zapotřebí nechat vlivy posoudit ještě před tím, než se bude řešit případné stanovení dobývacího prostoru.

"Ostatně při stanovení nového dobývacího prostoru se jedná o tak závažný zásah do poměrů v daném území, že si lze jen těžko představit, že by se tento zásah měl obejít bez jakéhokoli posouzení jeho vlivů na životní prostředí," stálo v rozhodnutí krajského soudu. S jakým odůvodněním stížnost zamítl NSS, není zatím známé. Na jeho zpracování má měsíční lhůtu.

V okolí Křtin kámen těžili už v 18. století, nejspíš v souvislosti se stavbou tamního barokního chrámu. V minulém století se lom znovu otevřel pro pokusnou technologickou těžbu, Rudné doly Jeseník ji ale ukončily a lom zakonzervovaly. Profily slouží k výukovým účelům a jsou chráněny, uvádí Geologický průvodce Moravským krasem.

Proti případné obnově těžby se stavěla řada obyvatelů obce Březina i městyse Křtiny. Báli se hluku, prachu i zásahu do krajiny. Firma argumentovala tím, že bude celé bloky vylamovat hydraulickými klíny a převážet je ke zpracování jinam, není tedy důvod bát se otřesů.