Společnost EKOBIOMASA vykácela bez povolení 180 stromů. Dostala pokutu 180 tisíc korun

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany přírody v Brně uložili vysokou.  

Firma EKOBIOMASA v roce 2015 bez povolení vykácela celkem 180 stromů, a to v blízkosti Jarohněvického rybníka v Dubňanech na Hodonínsku a částečně také v přilehlé Evropsky významné lokalitě Hodonínská Doubrava. Dopustila se tak porušení zákona na ochranu přírody.

„Společnost EKOBIOMASA zajišťovala na základě smlouvy pro společnost E.ON Distribuce kácení dřevin v ochranném pásmu vysokého napětí. Vykácela však i řadu stromů mimo toto pásmo, na což neměla povolení. Drtivá většina nezákonně poražených stromů byly topoly. Mezi pokácenými druhy byla také vrba, javor a akát,“ uvedl Jindřich Mikeš, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Brně.

Proti pokutě uložené inspektory ČIŽP se firma EKOBIOMASA odvolala, ministerstvo životního prostředí však odvolání zamítlo a sankci potvrdilo.

Zdroj: 
ČIŽP