Pitnou vodou z vodovodu bylo v roce 2018 v kraji zásobováno 1,2 milionu lidí, což je 95,1 procenta všech obyvatel kraje. Spotřeba 92,9 litru vody na osobu a den patří mezi kraji mezi vyšší. Nejvyšší spotřebu mají podle údajů ČSÚ obyvatelé Prahy se 107,5 litry na člověka a den, naopak nejméně vody spotřebují ve Zlínském kraji, kde tento údaj dosahuje pouze 75,7 litru.

Cena vodného se zvýšila o 0,90 koruny, což představuje meziroční zvýšení o 2,7 procenta na 34,50 koruny. Cena za vodné se v Česku v loňském roce pohybovala mezi 33,10 Kč za krychlový metr v Olomouckém kraji až po 44,20 Kč v Libereckém kraji.

Objem tržeb za vodné dosáhl v kraji 1,94 miliardy korun bez DPH, což je o 4,5 procenta více oproti roku 2017. Stočné za krychlový metr odpadních vod bylo v Jihomoravském kraji 34,50 Kč, což je pátá nejvyšší hodnota mezi kraji v Česku.

Podíl obyvatel kraje napojených na kanalizaci byl v roce 2018 89,9 procenta, což je čtvrté místo mezi kraji. Nejvíc obyvatel je ke kanalizaci připojeno v Karlovarském kraji, kde údaj dosahuje 100 procent, naopak nejméně je to v kraji Libereckém, kde je připojeno na kanalizaci odpadních vod 69,6 procenta obyvatel.