Řidiče projíždějící Čebínem čekají od října v souvislosti se stavbou silnice II/385 změny v organizaci dopravy. Pokud půjde vše podle plánu a podaří se získat příslušná povolení, doprava bude nejpozději od 4. října přesměrována ze stávající silnice, která vede přes obec, na nový obchvat. Bude se jezdit pouze v přímém směru, a budou uzavřeny sjezdy do Čebína, jak z kruhového objezdu, tak z úrovňové křižovatky u Hradčan. Zpravodajský portál BRŇAN o tom informoval starosta Čebína Tomáš Kříž (KDU-ČSL).

Jediným přístupovým směrem bude sjezd u družstva

Než budou na těchto místech odstraněny provizorní komunikace a vybudována nová napojení na obchvat, stane se jediným přístupovým směrem do obce – kromě propojky mezi Čebínem a Senticemi – sjezd u zemědělského družstva, upozornil starosta.

Od Kuřimi se bude najíždět na kruhový objezd

„Jezdit se bude tak, že při cestě od Kuřimi se před Čebínem najede na kruhový objezd a dále se pojede po obchvatu na Tišnov. Ti, kdo budou chtít do Čebína, budou sjíždět u družstva. V opačném směru to bude obdobné. U křižovatky za Hradčanami se najede na obchvat a bude možné buďto odbočit na Sentice nebo pokračovat dále a u družstva sjet do Čebína, případně jet dále na Kuřim,“ uvedl Kříž.

Dají tam semafory

Takovýmto způsobem bude doprava organizována pravděpodobně až do konce stavby, který je stanovený na 20. prosince. V průběhu výstavby jednotlivých napojení a odstraňování pomocných objízdných komunikací budou po nezbytně nutnou dobu provoz na křižovatkách řídit semafory.

Lidé z domů kolem průtahu obcí si konečně oddychnou

„Od října se tedy ti, kteří bydlí podél hlavní silnice, konečně dočkají zásadního snížení dopravy a s tím souvisejících nežádoucích vlivů. Jde o zvýšený hluk, prašnost a otřesy od těžkých automobilů. My ostatní budeme ještě chvíli muset vydržet omezení, která si stavba vyžaduje, ale věřím, že konečný výsledek bude pro všechny přínosem. Zároveň bude také začátkem října zprůjezdněna silnice od nádraží do Sentic,“ dodal starosta.