Stavba přemostění na Staré Blansko je krůček od realizace, začne se v srpnu

  • Foto

    ilustrační (Pixabay)

Po několika letech jednání a příprav se konečně podařilo uzavřít smlouvu se zhotovitelem díla „Přemostění Blansko“. Jedná se o jednu z největších staveb, kterou Správa a údržba silnic JMK realizuje. Stavba přijde na více jak 264 milionů korun a zaplatit by ji měl stát. Zpravodajský portál BRŇAN o tom za hejtmanství informovala Alena Knotková.

Stavbu by měla realizovat společnost Metrostav DIZ, která počítá s tím, že s pracemi začne už v srpnu, a to novostavbou okružní křižovatky na ul. Svitavská II/374.

„Pro město Blansko je toto zásadní téma, protože kdo zná situaci na přejezdu na Staré Blansko, ví, jaké kolony se zde tvoří a jak problematický je tento přejezd zejména pro složky Integrovaného záchranného systému JMK. Teď pevně věřím, že zhotovitel dodrží termín dokončení stavby a my se ze strany města budeme snažit o eliminaci vzniklých omezení s touto stavbou,“ řekl radní Jihomoravského kraje pro oblast dopravy a starosta Blanska Jiří Crha (ODS).

Stavba začíná na ul. Svitavská na levém břehu řeky Svitavy a přemosťuje koryto řeky, železniční koridor a končí v průmyslové zóně na Starém Blansku. Napojení na stávající dopravní síť je pomocí novostaveb okružních křižovatek na ulici Svitavská II/374 a ulici Brněnská III/37937.

„Se stavbou souvisí nutné úpravy parkovacích ploch, chodníků, místních komunikací, sjezdů, oplocení, stávajícího zatrubnění potoka na Starém Blansku a vybudování opěrných zídek, nových chodníků, nasvětlení, odvodnění a úpravy a ochrany drážních objektů,“ popsala Knotková.

Přemostění má dominantní design, most je totiž navržen v podobě ocelového oblouku se síťovými závěsy. „S ohledem na to, že smontovaný mostní oblouk s vybetonovanou deskou bude umístěn na mostní pilíře výsuvem, bude celá realizace zajímavá i z technického pohledu. V dnešní době není jednoduché vysoutěžit zhotovitele, zejména takové velké stavby, neboť neúspěšní uchazeči v mnoha případech průběh soutěže opakovaně napadají. Tato stavba byla limitována tím, že jsme ji museli zkoordinovat s termínem celkové výluky na železniční koridorové trati,“ uvedl ředitel Správy a údržby silnic JMK Zdeněk Komůrka.