V areálu vozovny Pisárky roste největší kolejová harfa v Česku. Dělníci postupně napojí 15 kolejí vedoucích z vozovny na jednu centrální. V rámci této unikátní stavby pokračují i práce na mostní konstrukci, kde se začnou pokládat koleje příští rok v březnu. Celkové náklady na tuto stavbu vyjdou na 680 milionů korun a hotovo bude na konci srpna 2024. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí podniku Hana Tomaštíková.

Před měsícem lákal Dopravní podnik města Brna zájemce do Pisárek ke sledování betonáže mostní konstrukce vratné tramvajové smyčky. Pro tuto příležitost nechal vybudovat provizorní vyhlídku u zastávky Lipová, na které se během dne vystřídalo asi pět set přihlížejících. „Tisíc metrů krychlových betonu, který jsme na mostovce na začátku října zpracovali, nyní zraje. Mezi tím zde probíhá předpínání příčné a podélné výztuže. Práce na mostní konstrukci by měly být hotové do března. Pak zde budeme pokládat koleje a napojovat je na stávající trať,“ uvedl generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

Současně začaly práce na stavbě takzvané kolejové harfy přímo v reálu pisárecké vozovny

Jedná se o postupné napojování 15 kolejí vedoucích z vozovny na jednu centrální. Ta se pak připojí na hlavní trasu na Mendlovo náměstí. „Celková délka rozvětvení je 95 metrů a je největší, jaké lze v tramvajových vozovnách v republice vidět,“ doplnil Havránek.

Práce na kolejové harfě by měly být hotové na konci listopadu

„Stavba je o to složitější, že se odehrává za provozu pisárecké vozovny. Kvůli výkopovým pracím zde máme méně odstavné plochy, což nás denně nutí k rychlým operativním řešením ve výpravě vozů. Pomáháme si například tím, že jsme deset tramvají dočasně deponovali do vozovny Medlánky. Také se urychlila likvidace vozů, které jsme vyřadili z provozu, aby zde zbytečně nezabíraly místo,“ doplnil technicko-provozní ředitel Dopravního podniku města Brna Vítězslav Žůrek.

V místě budování kolejové harfy jsou už osazené téměř všechny stožáry trakčního vedení

Jakmile dojde ke zprovoznění nových kolejí, přepojí se na ně vedení.  Stavba tramvajové smyčky v uzlu Lipová navazuje na předchozí fáze modernizace vozovny v Pisárkách. Smyčka umožní najíždění tramvají od Bystrce přímo do vozovny, bez nutnosti jezdit se otáčet až na Mendlovo náměstí. Provozní úspory vyčíslil podnik na 6 miliónů korun ročně.