Sběrem injekčních stříkaček předchází městská policie infekcím a poraněním, chrání dobrovolníky akce Ukliďme Česko a reaguje na rostoucí počet odhozených aplikačních pomůcek.

Hlídky odklízejí jehly z veřejných prostranství nejen při svých běžných pochůzkách, ale na začátku jara a v závěru podzimu i při speciální pravidelné akci pořádané v celém městě. Letos se strážníci vydají čistit Brno od stříkaček mimořádně v březnu i v dubnu.

„Březnovým opatřením už tradičně připravujeme prostor dobrovolníkům pro co nejbezpečnější úklid během akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. V dubnu se potom připojíme k meziměstské akci Jehla, jejíž vznik jsme v roce 2015 iniciovali s pražskými strážníky a která se postupně rozšířila do celé republiky,“ podotkl Luboš Oprchal, ředitel Městské policie Brno.

Vývoj počtu pohozených stříkaček není příznivý a strážníky znepokojuje. V uplynulém roce jich hlídky městské policie nalezly a odklidily 2557, přesně o dvě stě více než v roce 2016. Ještě o rok dříve sesbíraly 2190 volně ležících aplikačních pomůcek. Za první dva měsíce letošního roku našli strážníci 400 jehel.

"Mírný nárůst je v posledních letech bohužel setrvalý. Městská policie nemůže podle zákona drogovou problematiku prošetřovat, a tak alespoň injekční stříkačky celý rok sbíráme a velmi úzce spolupracujeme se specializovanými útvary Celní správy a Policie České republiky, kterým pravidelně předáváme veškerá svá zjištění v této oblasti. Rovněž jim průběžně poskytujeme detailní statistiku výskytu jehel, která přispívá k mapování tohoto vážného problému,“ shrnul Pavel Čermák, vedoucí odboru pořádkových útvarů městské policie.

V roce 2017 museli strážníci nejčastěji sbírat jehly v Husovické ulici, celkem jich tam objevili 180. Následuje Svitavská ulice se 164 jehlami a Svitavské nábřeží, kde se nacházelo 104 injekčních stříkaček.

Právě specialisty celní správy strážníci vloni poprvé přizvali i k samotnému sběru injekčních stříkaček. Letos v březnu je také provedou problematickými oblastmi a umožní jim odebrat vzorkypro chemickou analýzu.

Úklid před prázdninami

Strážníci budou odklízet injekční stříkačky 15. března, tedy před velikonočními prázdninami a akcí Ukliďme Česko, a následně 17. dubna souběžně s ostatními městy zapojenými do celorepublikové „akce Jehla“. Brněnský sběr aplikačních pomůcek se v obou případech uskuteční mezi 8. a 17. hodinou.

Hlídky městské policie kontrolují okolí brněnských řek, málo frekventované uličky u firemních areálů, odlehlé výklenky a zákoutí, ale i lokality, jež jsou zpravidla bezproblémové. Zaměřují se tedy i na parky a odpočinkové zóny, a ryze z preventivních důvodů i na dětská hřiště a pískoviště. Tam se však navzdory obavám rodičů jehly naštěstí téměř nikdy nevyskytují.

Partnerem projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko je Městská policie Brno už od okamžiku jeho zrodu. I letos se strážníci ve svém volném čase zapojí přímo do úklidu.