Žlutou a fialovou barvou nyní kvetou trávníky v areálu Univerzitního kampusu v brněnských Bohunicích. Zásluhu na tom mají poloparazitické rostliny kokrhel luštinec a černýš rolní. Ty nejen krásně kvetou, ale hlavně omezují růst jinak dominantních trav a jiných rostlin. A právě poloparazitickým rostlinám a jejich uplatnění nejen v ochraně přírody se dlouhodobě věnuje výzkum vědců z Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Kokrhele omezují růst trav

„V místech, kde rostou kokrhele, dominují mimo nich právě další kvetoucí rostliny a nikoli trávy, jak je tomu všude v okolí. Obohacují tedy místní trávníky a zároveň je zde díky nim prostor i pro další druhy. Současně omezují celkovou produktivitu trávníku, díky tomu porost nenaroste do takové výšky a není třeba jej tak často sekat. V konečném důsledku tedy poloparazité také snižují náklady na údržbu ploch,“ popsala na webu fakulty blahodárný vliv kokrhele a černýše na okolí botanička Kateřina Knotková ze zmíněného ústavu.

Trávníky hrají všemi barvami

V trávnících okolo budov univerzity již několik let rostou a postupně se dále rozšiřují. Původně zde byly vysety kokrhele k potlačení trávy třtiny křovištní, pak byl přiset i černýš, který se však napojuje na jiné spektrum hostitelů. Dnes je z plochy původně zarostlé travinami porost hrající všemi barvami. Aktuálně zde dominují právě poloparazité, ale také zvonky a různé druhy bobovitých rostlin, jako třeba štírovník růžkatý.

Výzkumníci řeší prospěšnost poloparazitů

Poloparazitické rostliny tu ale nejsou jen pro potěchu oka, mají zde i svůj odborný význam. Aktuálně probíhající výzkum týmu Jakuba Těšitele, podpořený i Grantovou agenturou ČR, řeší, zda jsou tyto druhy schopné biologicky omezit růst invazních a expanzivních druhů rostlin. A tím pomoci k obnově původní biodiverzity, která na místě byla před invazí. Zjednodušeně řečeno projekt řeší, jak mohou být poloparazitické rostliny prospěšné v boji proti těmto úporným rostlinám a tím být i nápomocny v ochraně krajiny. Dosavadní výsledky naznačují velký potenciál v této oblasti. Další aktuálně probíhající výzkumy se zabývají interakcemi poloparazitů s bobovitými rostlinami.

Omezují růst a množení hostitelů

Kokrhel luštinec (Rhinanthus alectorolophus) a černýš rolní (Melampyrum arvense) vypadají na první pohled jako jakákoli jiná rostlina. Rostou ze země, jsou zelené, barevně kvetou. Ovšem pod zemí jsou připojeny haustorii na kořeny okolních rostlin a odčerpávají z nich vodu a živiny. Tím omezují růst a rozmnožování svých hostitelů. Přestože by se mohlo zdát, že to jsou škůdci, kteří ničí rostlinná společenstva, v přírodě to funguje trochu jinak.

Prospívají biodiverzitě

„I když v podstatě svým hostitelům ubližují, celkovému společenstvu a biodiverzitě prospívají. Jsou totiž schopni potlačovat dominantní druhy a tím uvolnit prostor i pro méně zdatné rostliny, které by jinak neměly v hustém zapojeném porostu šanci. Jsou tedy něco jako ekosystémoví inženýři, kteří pomáhají ve společenstvu udržet rovnováhu. Navíc oba druhy jsou velmi atraktivní pro hmyz včetně včel a čmeláků, poskytují jim potravu i úkryt,“ vysvětlila Knotková přínosy obou rostlin .

Rostou na loukách i stepích

Obě rostliny jsou jednoleté a rostou od suchých (černýš) po středně vlhká (kokrhel) otevřená stanoviště, jako jsou louky nebo stepi. Jsou to u nás původní druhy, které byly v minulosti považovány za významné plevele polí, ale díky dokonalejším technologiím čištění obilí již pro úrodu nepředstavují hrozbu, spíše naopak. Díky intenzifikaci a větší homogenizaci krajiny však tyto druhy významně ustoupily a nejčastěji je lidé uvidí v chráněných územích.