Teplárny Brno tak během loňského roku nahradily staré parovodní rozvody na výstavišti. Na náročné rekonstrukci tamní sítě se dohodly s Veletrhy Brno (BVV), přičemž součástí dohody byl i odkup rozvodů do majetku tepláren.

„Usnadňuje se tak do budoucnosti zásobování teplem, ale i chladem, který je v nabídce Tepláren Brno novinkou, budoucích rozvojových území navazujících na páteřní trasy vedené v areálu. A to včetně budované multifunkční haly,“ upřesnila brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Vedení výstaviště tak má navíc o starost méně, protože provoz horkovodů i jejich servisní údržbu budou nadále zajišťovat teplárny.

Ty podle generálního ředitele Petra Fajmona udělaly během loňska rekonstrukci zastaralých parních rozvodů v celém areálu výstaviště. „Nahradili jsme je moderními horkovody a využili také dotačního titulu, ze kterého teplárny získaly 19 milionů korun. Společnosti Brněnské Veletrhy přinese zásobování horkou vodou odhadované úspory deset až patnáct procent spotřeby tepla,“ upřesnil v tiskové zprávě Petr Fajmon.

Kromě rozvodů teplárny na výstavišti zmodernizovaly také třináct výměníkových stanic, ty však zůstávají v majetku BVV. Práce v areálu Veletrhů Brno trvaly od května až do prosince loňského roku, a to jak v kolektorech, tak v otevřených výkopech.

„Všechno, včetně závěrečného odzkoušení, se podařilo sladit podle odběru tepla jednotlivých výstavních pavilonů tak, aby chod v areálu nebyl narušen a na výstavišti se mohly uskutečnit plánované akce,“ doplnil ředitel servisu tepláren Martin Šroubek.

Do rekonstrukce se investovalo 75 milionů korun. Z toho zhruba dvě třetiny tvoří náklady na výměnu parovodů, které pomohla teplárnám uhradit dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a Úspory energie v SZT Ministerstva průmyslu a obchodu.

S přestavbou na moderní horkovody, které snižují ztráty tepla při distribuci, začaly brněnské teplárny na celém území města už před dvanácti lety. Jejím cílem je čistě horkovodní rozvodná soustava. 

Dosud bylo nahrazeno zhruba 56 kilometrů parovodů. Horká voda bude znamenat menší spotřebu zemního plynu a přinese v konečném výsledku pro teplárny roční úspory v desítkách milionů. Každá z přepojených domácností pak ušetří v ročních nákladech za teplo. Rekonstrukce má rovněž značný ekologický přínos. Každý kilometr nahrazených parovodů znamená roční snížení emisí cca o 336 tun oxidu uhličitého.