Přispět do Tříkrálové sbírky mohou lidé nadále pomocí online kasičky na www.trikralovasbirka.cz . Kromě toho umisťují Charity veřejně přístupné fyzické kasičky a informují o tom na svých webech, sociálních sítích nebo v místním rozhlase.

Na celostátní úrovni připravila Charita Česká republika pro Tříkrálovou sbírku 2021 krizový plán a doporučila postup pro různé stupně omezení. „Vzhledem k situaci v Diecézní charitě Brno letos neproběhne tradiční koleda. Koordinátor sbírky však může umísťovat statické pokladničky na veřejně přístupná místa. Lidé tak mají možnost přispět bez osobního kontaktu,“ uvedl ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman. Termín koledování byl mimořádně prodloužen až do 24. ledna 2021. V tomto čase získají dárci informace o Tříkrálové sbírce prostřednictvím letáčků na veřejných místech, ve svých poštovních schránkách nebo v místním rozhlase.

Například v Brně je možné přispět přímo v sídle Charity, na tř. Kpt. Jaroše 9 v pracovní dny od 9 do 17 hodin. Druhá kasička je umístěná v kostele sv. Jakuba v Brně, vždy v čase od 13 do 17 hodin nebo před mší svatou. Další je v Pekařství Smajlík v Pasáži Rozkvět přímo na náměstí Svobody. „Děkujeme všem, kteří podporují sbírku a respektují všechna omezení,“ doplnil ředitel Haičman.