„Hlavní vstup na největší brněnský hřbitov již nesplňuje nároky na služby, zázemí a pohodlí návštěvníků. Vzhledem ke staří budov, které se zde nacházejí, bude nutná jejich oprava. Toho chceme využít a upravit celou východní část hřbitova při ulici Vídeňská. Vzhledem k tomu, že jde o památkově chráněnou část, chceme přistupovat k návrhu úprav koncepčně a s pokorou. Z tohoto důvodu vyhlásíme architektonicko-urbanistickou soutěž, jejímž cílem bude navrhnout podobu hlavního vstupu, správní budovy pro administrativu a přilehlého veřejného prostranství v areálu hřbitova, a to včetně zastávek MHD,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Přípravou soutěžních podmínek pro zahájení architektonicko-urbanistické soutěže byla pověřena Kancelář architekta města Brna. „Město Brno usiluje o modernizaci technického administrativního zázemí Ústředního hřbitova a rozšíření služeb pro návštěvníky. Předmětem soutěže bude i návrh výstavby provozních budov podél ohradní zdi a objektu občerstvení nebo kamenického obchodu. Stánky na ulici pak nahradí květinářství, díky čemuž bude místo reprezentativnější a úhlednější. Architekti a urbanisté navrhnou i podobu orientačního systému a mobiliáře včetně nabíracích míst na vodu, která bychom rádi rozšířili na celém hřbitově. Neméně důležitou součástí soutěže budou i sadové úpravy a výsadba zeleně,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

V následujících týdnech bude Kancelář architekta připravovat podmínky soutěže. Samotné vyhlášení se předpokládá na polovinu dubna letošního roku.