„Divadlo Bolka Polívky je jedním ze symbolů Brna a přináší velmi kvalitní kulturu bez velkých dotací z veřejných peněz, což byl jeden z důvodů, proč jsme i v obtížné situaci městského rozpočtu zrealizovali právě tuto investici. Rekonstrukci sociálního zařízení provede brněnská firma VARSTA, jejíž nabídka byla mezi šesti uchazeči ekonomicky nejvýhodnější. Práce provede za necelých 950 tisíc korun bez DPH, což je 400 tisíc méně, než byl původní předpoklad. Jsem rád, že se nám daří díky otevřeným soutěžím šetřit peníze daňových poplatníků,“ uvedl náměstek pro správu majetku Jiří Oliva.

Předmětem zakázky jsou bourací práce, vyměněny budou vodovodní trubky, kanalizace, sanitární zařízení, elektroinstalace, osvětlení, ventilátory a dělicí stěny kabinek, nové budou i podlahy a malby. Hotovo bude do tří měsíců od nabytí účinnosti smlouvy, která byla dnes podepsána.