Rybáři Mendelovy univerzity v Brně vytvořili desatero zásad udržitelného chovu pro rybářství, která dodávají ryby do obchodního řetězce Albert. Podniky, které splní stanovená kritéria, získají certifikaci a budou moci užívat ochrannou známku Udržitelný chov ryb. Certifikace garantuje spotřebiteli tradiční způsob chovu i výlovu českých ryb, ale také kvalitní maso. Plnění podmínek budou vědci z MENDELU každoročně kontrolovat. Chtějí tak podpořit konzumaci lokálních ryb v tuzemsku a trvale udržitelný chov ryb v tuzemských rybnících. Iniciátorem certifikace je řetězec Albert a projekt zaštítilo Rybářské sdružení ČR, které vlastní ochrannou známku.

Desatero zahrnuje systém chovu i jejich přikrmování nebo přepravu

Desatero zásad pro získání a držení certifikace zahrnuje nejen systém chovu, ale i přikrmování ryb nebo jejich přepravu. Nevynechává ani péči o rybniční plochu a plnění mimoprodukčních funkcí rybníků. „Hlavní vizí je dostat do povědomí tuzemských zákazníků i široké veřejnosti problematiku chovu sladkovodních ryb v ČR. Chceme při tom poukázat na výhody této živočišné výroby v porovnání s chovem jiných hospodářských zvířat, zdůraznit lokálnost a kvalitu této suroviny i zvýšit spotřebu sladkovodních ryb v tuzemsku,“ uvedl Jan Mareš z Oddělení rybářství a hydrobiologie MENDELU.

Podmínky kontrolovali už ve dvou rybářstvích

Místní šetření k podmínkám desatera už proběhlo v rybářstvích v Třeboni a v Chlumci nad Cidlinou. „Naše rybářství patří mezi nejvýznamnější tradiční chovatele ryb. Desatero zásad nám pomůže v dalším rozvoji udržitelného chovu ryb. Díky certifikaci garantujeme zákazníkům kvalitní rybí maso a zachování tradic i s přihlédnutím k nejmodernějším trendům v chovu ryb,“ uvedl Tomáš Brabec z Rybářství Třeboň.

Iniciativu zaštítili rybáři

Iniciativa vznikla pod záštitou Rybářského sdružení ČR, které již řadu let podporuje zachování rybničního bohatství a tradičního rybářství v tuzemsku. „Certifikace zaručuje, že ryby, které Albert nabízí svým zákazníkům, jsou chovány s ohledem na životní prostředí a jsou zároveň udržitelným produktem i pro další generace. S přicházejícími klimatickými změnami se musíme připravovat na budoucnost a zároveň by tyto produkty měly odpovídat požadavkům moderního zákazníka, mimo jiné také dbát například na lokálnost produkce, ale i na životní pohodu zvířat,“ popsal ředitel sdružení Michal Kratochvíl.

Certifikované ryby poznají zákazníci podle loga UCHR

Ryby z certifikovaných rybářství poznají zákazníci v Albertu podle značky Udržitelný chov ryb (UCHR), která bude na chlazených rybích produktech. „Certifikace Udržitelný chov ryb nám umožňuje nabídnout zákazníkům ryby, které jsou nejen chutné, ale také jejich chov a výlov je šetrný k životnímu prostředí,“ uvedl manažer kvality řetězce Dušan Bergr.

Spotřeba ryb v ČR je oproti Evropě nízká

Lukáš Harabiš z Oddělení rybářství a hydrobiologie MENDELU připomenul, že optimální spotřeba je podle odborníků kolem 17 kg ryb na osobu a rok. „Statistická roční spotřeba na jednoho obyvatele Evropské unie je pouze 11 kg. A v tuzemsku pak spotřeba ryb dlouhodobě stagnuje na hodnotě pouhých 4 až 5 kg, z toho jen 1,3 kg na osobu ročně jsou právě sladkovodní ryby tuzemského původu,“ upozornil Harabiš.

Dovoz ryb do Česka dvojnásobně převyšuje vývoz

Zdůraznil také, že dovoz ryb převyšuje vývoz, a to více než dvojnásobně. „Vysoká hodnota importu je způsobena především značným množstvím dovezených mořských ryb a produktů z nich vyrobených. Nejprodávanější rybou v ČR je mořský losos obecný.  Na druhé straně import ryb živých je mnohem nižší než vývoz této celní položky. Nejvíce zastoupený ve vývozu živých ryb je setrvale kapr obecný. Před Vánoci se prodá 80 až 85 procent kaprů určených pro tuzemský trh,“ dodal Harabiš.