Hlasování totiž končí 30. listopadu. Hlasovat můžou obyvatelé jihomoravské metropole starší 18 let, přičemž každý z nich má pět kladných a dva záporné hlasy.

 

O přízeň Brňanů se uchází například projekt Amfiteátr u Sirky na Pryglu, jak ho nazval starosta brněnské Bystrce Tomáš Kratochvíl (ČSSD), který je jeho navrhovatelem. „Můj projekt výstavby amfiteátru má za cíl využít a posílit potenciál Brněnské přehrady v oblíbené oblasti U Sirky a plovoucího mola v oblasti kulturní, volnočasové i rekreační. Podobný projekt přímo u vody v Brně ještě není,“ upřesnil na webu participativního rozpočtu.

 

Starosta chce v projektu za tři miliony korun, což je maximální hranice, využít přirozeného sklonu krajiny a v osmi řadách asi 30 cm výškově nad sebou vytvořit kaskádovité plochy. V jednotlivých řadách bude 11-17 opticky oddělených míst určených ke slunění či relaxaci.

 

Ve spodní části amfiteátru pak bude malé dřevěné podium; po jeho stranách budou umístěny sloupy, které umožní připevnění promítacího plátna.

„V letních dnech mohou být jak podium, tak i jednotlivé relaxační plochy využity na slunění a odpočinek, jejich rozměr umožní pohodlné rozložení deky v těsné blízkosti vodní plochy. Přes den i večer může podium sloužit jako vhodné místo pro pořádání různých akcí, například cvičení, vystoupení různých kroužků, spolků, či škol. Večer se samozřejmě nabízí možnost využít plochu k promítání filmů v rámci letního kina,“ tvrdí starosta.

Naopak jen na 600 tisíc korun by měla přijít výstavba kompozitových pumptrackových klopených zatáček u pumptracku na Cacovickém ostrově v Brně-Obřanech.

Tam se v minulosti podařilo vybudovat základ pumptrackové kompozitové dráhy, který nyní tvoří dvě linie pumptrackových vln. Tyto rovné úseky nejsou bohužel vzájemně propojené klopenými zatáčkami. Absence těchto zatáček značně omezuje využitelnost dráhy a komfort jízdy na ní. Trať přitom často využívají cyklisté, bruslaři na kolečkových bruslích, koloběžkáři, skateboardisti a nejmenší děti na odrážedlech.

„V normálním stavu slouží pumptracková trať k zážitkové jízdě, kdy k pohybu jezdce je využívána změna těžiště těla podobně jako při houpání na houpačce. Jízdou na takové trati dochází k posílení rovnováhy a výuce základních jízdních dovedností,“ uvedl navrhovatel František Mazůrek.

V prostoru, kde chybí zatáčky, dochází k nadměrnému zatěžování nezpevněného podkladu. „Řešením by bylo doplnění stávajících rovných úseků kompozitovými klopenými zatáčkami. Díly zatáček jsou standartním sortimentem dodavatele pumptrackových drah a dají se jednoduše připojit,“ dodal Mazůrek.