Kvůli výstavbě okružní křižovatky Mlýnská a Poříčí, která začala koncem srpna, byla na hlavním průtahu městem uzavírka. Během necelých tří měsíců stavbaři také opravili vodovod a dokončila se přeložka sítí pod novým kruhovým objezdem. Dělníci vybudovali i nové chodníky, bezpečnostní zálivy nebo veřejné osvětlení.

Řidiči se kvůli stavbě museli obrnit trpělivostí, za kterou jim poděkoval blanenský starosta a krajský radní pro dopravu Jiří Crha (ODS). „Okružní křižovatka zlepší dopravu ve městě. Budovala se zejména proto, aby se ulehčil průjezd středem Blanska. Důležité pro nás bylo také zvýšit bezpečnost chodců a návštěvníků Sportovního ostrova,“ uvedl starosta na webu města.

Právě přecházení bylo dosud v místě velmi problematické. Chodci zde při cestě na nedaleký Sportovní ostrov Ludvíka Daňka museli zastavit dopravu na hlavním průtahu městem, bezpečné přecházení navíc komplikoval odbočovací pruh doprava, který byl souběžný s průjezdným pruhem ve směru z centra města. Křižovatka byla těžko průjezdná i pro řidiče vjíždějící na Sportovní ostrov či z něj.

„Nyní bude přecházení i průjezd bezpečnější a věřím, že doprava v místě také plynulejší. To byly ostatně hlavní důvody, proč jsme stavbu nového rondelu po letech příprav prosazovali,“ dodal Crha.

Řidiči nový rondel většinou vítají. „Zatímco dřív stála na silnici od hospody U Štěpánků kolona a vozidla produkovala zplodiny, než se jim podařilo odbočit, dnes auta projíždějí plynule ze všech směrů,“ zhodnotil to jeden z nich na sociálních sítích.

Stavba přišla město na necelých 7 milionů korun. Další přibližně čtyři miliony investoval kraj. Nový kruhový objezd měl být původně hotový už při rekonstrukci průtahu Blanskem před šesti lety. Část místních obyvatel ale byla proti a kvůli opakovaným odvoláváním odpůrců se tato investice musela několikrát odložit.

Se zahájením stavby radnice čekala až po dokončení nové komunikace ve středu města, kde od jara probíhala kompletní rekonstrukce zastaralého vodovodního potrubí a kanalizace. Právě centrem Blanska totiž vedla jediná objízdná trasa při budování nového rondelu.

Řidiči čekají také na dokončení okružní křižovatky u Penny marketu, která souvisí s budování nového přemostění nad železniční tratí vedoucího na Staré Blansko. Práce na této okružní křižovatce jdou do finále, hotovo by mělo být do začátku prosince.