Jedním z varovných trendů, které ukázala analýza shrnující rok 2022 v Brně, je rostoucí počet aut. Na tisíc obyvatel Brna včetně dětí připadá 607 osobních aut. Počet obyvatel se příliš nemění. Vyplývá to z dat na městském webu. Statistiky město obyvatelům představí prostřednictvím jednoduchých infografik a venkovních plakátů, které se objeví zejména na zastávkách nebo obrazovkách ve vozech MHD.

Berou data od různých institucí

„Statistiky o Brně pocházejí z různých zdrojů. Jedná se například o údaje přebírané od Českého statistického úřadu, Českého hydrometeorologického ústavu nebo Policie České republiky i dalších, převážně veřejných institucí. Jen malou část dat město samo měří nebo nakupuje. V takovém případě to jsou například pravidelně se opakující sociologické průzkumy nebo nákupy dat od mobilních operátorů,“ informoval v tiskové zprávě magistrát.

Mobilita je pro magistrát výzva

Výzvou pro město je neustále rostoucí mobilita obyvatel a s tím spojený nárůst počtu evidovaných motorových vozidel. „Meziročně přibylo téměř 8500 osobních aut. V přepočtu na jeden tisíc obyvatel včetně dětí jich v Brně máme 607,“ uvádí statistika. Dopravních nehod i obětí, které při nich zemřou, nicméně postupně pozvolna ubývá.

Počet obyvatel se za poslední roky příliš nemění

Loni mělo v Brně nahlášený trvalý pobyt téměř 381 tisíc lidí. Mnoho dalších do Brna dojíždí za prací, studiem nebo službami. Z dat mobilních operátorů vyplývá, že v týdnu je v Brně až půl milionu lidí denně. Například středem města, Masarykovou ulicí, projede v průměrný pracovní den více než 30 tisíc lidí. O víkendu se naopak město vyprázdní asi na 300 tisíc lidí.

Cena nemovitostí klesá

Pro uchazeče o bydlení může být zajímavým trendem zastavení růstu ceny nemovitostí. V důsledku převisu poptávky nad nabídkou rostly ceny zejména mezi rokem 2015 a jarem 2022. Od druhé poloviny loňského roku cena i díky vyšší nabídce klesá. Zatímco loni v dubnu stál metr čtvereční přes 109 tisíc korun, letos v dubnu to bylo přes 98 tisíc korun.

Výstavba bytů v Brně stagnuje

Podle dat městských analytiků se loni dokončilo 983 bytů, což je nejméně od roku 2001, odkdy je statistika k dispozici. „Výstavba není rovnoměrná v celém Brně, ale je mnohem intenzivnější v okrajových městských částech. Rozvoji může pomoci zejména nový územní plán,“ sdělili datoví analytici.

Město shromažďuje i tzv. měkká data

Město prostřednictvím sociologických výzkumů shromažďuje také takzvaná měkká data a sleduje, jak jsou lidé spokojeni s různými oblastmi života. Největší pokles spokojenosti je patrný v bydlení, naopak největší nárůst spokojenosti ve srovnání s předchozím měřením nastal v rekreaci a gastro možnostech.