Čeští zemědělci loni na pozemcích spotřebovali 10.490 tun přípravků na ochranu rostlin. Celková spotřeba má v posledních letech klesající tendenci a meziročně klesla o 360 tun. Výrazně ale loni rostla spotřeba rodenticidů proti hrabošům, a to téměř na šestinásobek. Důvodem byl obrovský nárůst populace hrabošů, uvedla v tiskové zprávě mluvčí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Ivana Kršková (ÚKZÚZ).

Ještě v roce 2020 činila spotřeba přípravků na ochranu rostlin přes 11.000 tun. Nejvíce loni klesla spotřeba u regulátorů růstu a vývoje, a to o 16 procent. „Za tímto poklesem je především průběh jarního počasí. Zpočátku bylo převážně sucho, na počátku dubna se ochladilo a vývoj obilnin byl poměrně malý, navíc v polovině dubna přišly vydatné srážky. Větší pokles byl také zaznamenán u fungicidních přípravků aplikovaných především do révy vinné vzhledem k pozdnímu nástupu padlí,“ uvedla Kršková.

Ústav analyzuje také použité množství účinných látek v přípravcích, které loni meziročně kleslo o devět procent a za poslední dekádu (2011 a 2022) jde o pokles o 21 procent

Klesající trend je podle Krškové ovlivněn řadou faktorů. V posledních letech je to změnou ve struktuře pěstovaných plodin, vyšším podílem meziplodin a vyšším podílem neošetřovaných ploch. Zemědělci také využívají GPS při ošetřování napadených ploch, což jim umožňuje přesnější a cílenější aplikaci přípravků. „Využívá se také vyšší podíl alternativních prostředků, jako jsou například biostimulanty, základní látky, pomocné prostředky a mechanické postupy při regulaci zaplevelení v systémech integrované produkce. Vliv může mít rovněž ukončení uvádění na trh některých pesticidních účinných látek. V posledních letech může mít podíl i výrazné zvýšení ceny zemědělských vstupů,“ popsala různé faktory Kršková.