Mongolsko bude používat český systém značení turistických tras. Smlouvu na jejich zavedení v asijské zemi podepsalo Sdružení mongolských turistů (MWA) s Klubem českých turistů v Bogd Khan Mountain, což je jedno z nejstarších chráněných území na světě. Až k němu sahá rozrůstající se hlavní město Ulánbátar. Na hranici města, kde začíná les, se MWA rozhodlo vybudovat první turistickou stezku v Mongolsku. První značka vznikla na trase Dugui Tsagaan. Aktivitu podporuje kromě české ambasády v Ulánbátaru i Mendelova univerzita v Brně. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí MENDELU Tereza Pospíchalová.

Nové odvětví turismu v zemi stepí, pouští a polopouští

„Pěší turistika je v Mongolsku poměrně novým odvětvím turismu. V zemi stepí, které přecházejí do polopouště a pouště, kde obyvatelstvo kočovalo se svými stády za pastvou, nebylo nikdy pro podobné aktivity místo. S postupným usazováním ve městech ale začali lidé přírodu postrádat,“ uvedl Václav Pecina z Mendelovy univerzity, který proškolil prvního mongolského značkaře.

Rok cestovního ruchu

Letošní rok navíc Mongolsko vyhlásilo rokem cestovního ruchu. Turismus totiž nabývá na oblibě nejen mezi místními. Zemi čím dál více vyhledávají zahraniční návštěvníci. „Udržované a kvalitně označené turistické stezky jsou proto stále potřebnější. Dosud se turisté museli spoléhat na trasy, které si sami naplánovali, nebo na improvizaci a doporučení místních,“ upřesnila Pospíchalová.

V září proškolí další značkaře

Podpora v oblasti turismu je pokračováním dlouholetého působení MENDELU v Mongolsku, především pak její Lesnické a dřevařské fakulty. Univerzita bude i nadále pomáhat se značením, doprovodným vzděláním a budováním turistické infrastruktury v mongolských lesích. „Ve spolupráci s MWA plánujeme společné navrhování a značení turistických tras, ale také přípravu doprovodných informačních tabulí a realizaci naučných stezek. Na tom mají šanci se podílet také studenti naší univerzity – dva už na projektování mají naplánované bakalářské práce. Jejich cílem bude nejen samotný návrh stezky a doprovodné infrastruktury, ale také sběr informací o daném prostředí přímo v terénu,“ vypočítal Pecina. Ve spolupráci s Klubem českých turistů studenti také v září proškolí další mongolské značkaře.

České značky jsou ve světě nejrozšířenější

Český standard turistického značení je mezinárodním systémem, který je ve světě nejrozšířenější. Metodikou a kvalitou se totiž řadí k nejlepším na světě. Značky lze použít v přírodě i ve městech, přispívá k tomu i jednoduchost pásové značky o rozměrech 10 x 10 cm. „Všechny vodorovné pruhy jsou stejně široké, prostřední udává barvu trasy a krajní bílé slouží k tomu, aby značka byla lépe vidět. Značky používá například i Ukrajina, rumunský Banát, některé části Chorvatska či Slovensko. K nejvzdálenějším zemím, kde je možno se s českým turistickým značením setkat, se řadí Brazílie,“ dodala mluvčí univerzity.