Přesně před rokem začala ruská invaze na Ukrajinu. Od jejího začátku našlo ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně uplatnění 25 Ukrajinců. Ve špitálu pomáhají ve zdravotnickém i technickém provozu a zejména ve stravování. Zaměstnanecké řady rozšířil také jeden manželský pár na pozicích zahradnice a energetika.

Sanitáři prošli odborným kurzem

Co se týče zdravotnických pozic, zaměstnání v brněnské svatoanenské nemocnici našli především sanitáři, kteří prošli odborným kurzem. „Ten pořádá přímo nemocnice a již během praktické části kurzu na odděleních byla účastníkům nabídnuta volná pracovní místa sanitářů,“ upřesnil zpravodajskému portálu BRŇAN mluvčí nemocnice Jiří Erlebach.

Zaměstnali šest zdravotních sester

Zdravotnické zařízení získalo do svých řad také šest zdravotních sester, které se povolání věnovaly už ve své vlasti. „Podařilo se to díky velmi dobré spolupráci se Skill centrem Jihomoravského kraje, které poskytuje bezplatné kurzy českého jazyka. Oslovilo nás s nabídkou spolupráce na zaměstnání účastníků kurzů,“ vysvětlila náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Jana Zvěřinová. Podle ní nemocnice spolupráci ráda přijala, a to i s ohledem na dlouhodobý problém s neobsazenými místy na pozicích zdravotních sester.

Pracovní legislativa je velmi složitá

Samotné zaměstnávání ukrajinských sestřiček však není úplně jednoduché, neboť zákonná úprava zaměstnávání osob z takzvaných třetích zemí na zdravotnických pozicích je mnohem složitější než zaměstnávání zdravotníků z EU.

Po odborné stáži složí zkoušky

„Nyní jsou kolegyně z Ukrajiny na placené odborné stáži a budou ještě skládat aprobační zkoušky, aby mohly vykonávat práci zcela samostatně. Díky krajskému Skill centru pro ně organizujeme další kurzy češtiny, protože právě znalost jazyka je součástí již zmiňované aprobační zkoušky a bývá tou největší překážkou,“ popsala personální náměstkyně svatoanenské nemocnice Olga Korvasová.

Liubov je na klinice spokojená

Jednou ze zdravotních sester, které před sebou mají zmíněnou zkoušku, je také Liubov Skalozub. Ta u svaté Anny od letošního ledna pracuje na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. „Jsem tady velmi spokojená, kolegové mě přijali skvěle,“ uvedla žena, která na rodné Ukrajině pracovala jako intenzivní sestra s onkologickými pacienty.

Nemá problém se dorozumět

Kurzy českého jazyka má zdravotnice z Ukrajiny naplánované do října. Už teď ale nemá problém se dorozumět. „Připravuji se také na aprobační zkoušku a těším se, že budu opět moci vykonávat své povolání s plnou odpovědností,“ dodala.