V Nemocnici Vyškov zrekonstruovali neurologii a centrum léčebné rehabilitace

  • Foto

    redakce (MOŠ)

První etapa rekonstrukcí nemocnice ve Vyškově je hotová. Realizace přišla na  více než 135 milionů korun, opravila se čtyřpodlažní budova B2 a došlo i na dostavbu spojovací vertikály mezi budovou B2 a kaplí. V objektu se nachází oddělení léčebné rehabilitace, dvě oddělení neurologie a v suterénu archiv a technické zázemí. Rekonstrukci uhradil zřizovatel nemocnice Jihomoravský kraj.

Ve zrekonstruované budově B2 jsou podle moderních standardů řešeny dispozice pokojů neurologického oddělení (dvou a třílůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením), dále i provozní a personální zázemí (vyšetřovna, stanoviště sester s navazující denní místností, přípravna, čistící místnost, lázeň pacientů, zázemí lékařů i denní místnost pro pacienty).

Uspořádání centra léčebné rehabilitace z velké části kopíruje dispozici horních podlaží, avšak s tím rozdílem, že na místě dvoulůžkových pokojů na severní straně východního traktu bude elektroléčba a tělocvična, na níž v přístavbě naváže místnost pro individuální cvičení. Nová komunikační vertikála pak zajišťuje propojení všech podlaží schodištěm a novým lůžkovým výtahem. Přiléhající kaple má opravenou vnější fasádu a střechu a zřízený bezbariérový přístup. Celá budova je nově vybavena vestavěným i volně stojícím nábytkem, potřebnou zdravotnickou technikou i nezbytným IT vybavením.

„Jedná se o jednu z největších investic Jihomoravského kraje do krajského nemocničního zařízení, která s sebou přinesla velké změny v duchu moderní medicíny. Pro pacienty to bude určitě příjemný komfort,“ uvedl hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.

Objekt neurologie, jedna z nejstarších součástí areálu nemocnice, pochází z roku 1951. Původně sloužil jako ubytovna zdravotnického personálu. V 70. letech byla budova uzpůsobena pro lůžková oddělení, ovšem bez potřebných stavebních úprav. Technický stav, zejména pak střešního pláště, některých konstrukčních částí a technických instalací, byl před rekonstrukcí za zenitem životnosti.

Od července tohoto roku probíhá druhá etapa rekonstrukce, která zahrnuje částečnou opravu objektu C1. Ta se týká celého 3.NP a části 1.NP a 1.PP. Jedná se o kompletní opravu – dispoziční změny, výměnu všech druhů rozvodů, rekonstrukce podlah a stěn, nové podhledy.

„Tato část rekonstrukce je velmi náročná jak pro zhotovitele, tak pro nemocnici, protože probíhá za plného provozu všech oddělení v celé budově. Cílem je přestavba stávajícího oddělení léčebné rehabilitace na lůžkové oddělení ORL s kapacitou 16 lůžek. V prvním nadzemním podlaží bude vybudována ambulance ORL s čekárnou. Smyslem je vytvoření kompaktního pracoviště se špičkově vybaveným zázemím. Jihomoravský kraj by chtěl investici zvládnout do konce roku 2020,“ doplnil radní pro zdravotnictví Milan Vojta.

 

Fotogalerie: