Slavnostní prostory brněnské Nové radnice patřily v pátek policistům Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje. Z rukou prvního náměstka policejního prezidenta brigádního generála Martina Vondráška a krajského ředitele plukovníka Leoše Tržila převzali vedle medailí za věrnost i ocenění za přínos pro bezpečnost nejen v Jihomoravském kraji. 

“Já mám srovnání 14ti krajských ředitelství celé České republiky a Brněnské ředitelství mám dlouhodobě rád, protože se jedná o ředitelství, které má obrovskou invenci, dost často přichází s náměty dobré praxe, které potom přebírají ostatní kraje," řekl brigádní generál Mgr.Martin Vondrášek ,1.náměstek policejního prezidenta. "Je to ředitelství, které není zahleděno jenom do sebe, umí pomoci ostatním. Ať už jde o ty menší Kraje v okolí, to znamená Jihlavu a Zlín, ale je velice aktivní při mezinárodní pomoci, zejména zemím Západního balkánu jako je Makedonie nebo Srbsko.”

Ocenění ze strany policejního prezidia je samozřejmě dobrým signálem toho, že svoji práci dělají policisté  v Jihomoravském Kraji dobře. To ví i ředitel KŘ PČR JMK Leoš Tržil:  “Mě těší, že i z hlediska vedení policie má Jihomoravský Kraj, kolegové z Jihomoravského Kraje, že máme takový kredit.”

Krajský ředitel sám pak během slavnostního ceremoniálu předal různá ocenění více jak stovce svých podřízených: “Je to ocenění za jejich práci, kromě medailí za 30 let doby trvání jejich služebního poměru byly uděleny medaile za zásluhy o bezpečnost nejen policistům, ale i občanským zaměstnancům.”

Na předávání byli přítomni i zástupci dalších složek Integrovaného záchranného systému a spolupráci s nimi si policisté samozřejmě také velice váží a chápou její důležitost.

Hana Albrechtová ředitelka ZZS JMK potvrzuje: “Spolupracujeme s policií téměř každodenně, při našich zásazích. Potom s nimi připravujeme spoustu cvičení a taky se podílíme na školení první pomoci policistů. Policie pro nás je velmi důležitý článek celého toho systému.”

“Ocenil jsem ředitelku ZZS," doplňuje Tržil. "Nejen za vlastní aktivitu při událostech, ale i za školení, které společně organizujeme. Ocenil jsem ředitele Hasičského záchranného sboru, zase je to výborná spolupráce, která mezi námi je. Myslím si, že to může být i motiv na další její prohlubování.”

Samotný šéf Krajského ředitelství Leoš Tržil podle všeho předával v pátek ocenění naposledy v hodnosti plukovníka: “Asi neprozradím nic tajného, tak to ocenění práce Jihomoravských policistů by mělo pokračovat. A pokud bude oceněn šéf jihomoravské policie povýšením do generálské hodnosti, tak za to budu velice rád,” prozradil generál Martin Vondrášek.