Autentické pojetí nově otevřené výstavy podtrhuje prostředí – je instalována v rozsáhlém barokním zámeckém podzemí. Ukazuje hrdelní právo – příběhy mučených a trestaných na Slavkovsku a kruté praktiky středověkého soudnictví.

„Od července zveme návštěvníky  zámku Slavkov nejen do našich reprezentativních sálů, ale také do unikátního podzemí, kde kdysi stávala gotická komenda Řádu Německých rytířů." říká Veronika Slámová, tisková mluvčí zámku Slavkov – Austerlitz. "Dnes jsme tady vytvořili interaktivní expozici, která provádí diváky právem útrpným právem.“

Martin Rája, historik zámku k tomu dodává: „Návštěvníci mohou vidět, jak se žilo v období středověku a raného novověku, konkrétně, jakým způsobem byla uplatňována pravomoc úřadů vůči nejrůznější kriminální činnosti a různým deliktům, které vyšetřovali úřady na té lokální úrovni.“

Návštěvník zde může jako divák projít celým procesem od seznamu největších zločinů či smrtelných hříchů, přes zatčení, samotný výkon útrpného práva až po vykonání rozsudku. „Pokud to byl rozsudek hrdelní," říká Rája, "tak vlastně za pomoci kata jej vykonali přímo tady – buď ve Slavkově nebo za městem, kde bylo popraviště, šibeniční vrch."

I v případě útrpného práva při výslechu se však našel, dokonce konkrétně ve Slavkově drsňák, který se ke zločinům, kladeným mu za vinu nepřiznal ani po tvrdém mučení.

„Při trojím stupni tortury, trojím stupni mučení, se nepřiznal," popisuje  Martin Rája. Takže přesto, že jeho komplici tvrdili, že byl spolupachatelem, musel být propuštěn a byl pouze vyhoštěn z Moravy.“

Pokud se chcete nechat provést podzemím Slavkovského zámku a trochu se i bát při výkladu o soudní mašinerii historie, určitě si nenechte tuto zajímavou expozici ujít.