Hematologická pracoviště po celém Česku se už počtvrté otevírají návštěvníkům. Září je totiž Měsícem zdravé krve. Akce odstartovala v pražské fakultní nemocnici v Motole, odtud pak se přestěhovala do laboratoří Oddělení dětské hematologie Fakultní nemocnice v Brně. Lucie Strnadová z pořádající agentury k tomu říká: “Je to akce,kdy se po celé republice, nyní tedy i v Brně, jsme prvně, otevírají hematologická pracoviště široké veřejnosti. Mají hematologičtí pracovníci a lékaři osvětlit veřejnosti to, z čeho je lidská krev, z čeho se skládá, jak se s ní pracuje v laboratořích a také jim přiblížit problematiku důležitých nebo závažných krevních onemocnění.”

Vyšetření na hematologii u pacientů vzbuzuje strach, je u většiny lidí vnímána a spojována hlavně s leukémií. Přitom pacientů s podobnou diagnózou bývají v hematologických laboratořích zhruba jen 3 procent. “Převážná většina pacientů, kteří k nám chodí, jsou pacienti s poruchou krevního srážení, pacienti s větší krvácivostí," prozrazuje Veronika Fiamoli dětskáý hematoložka z FN Brno. "Jedno z nejznámějších onemocnění je třeba hemofilie a nebo naopak jsou to pacienti, kteří mají riziko trombózy, to znamená zase pro změnu ucpávání cév.Další velká skupina pacientů, která se vyšetřuje jsou pacienti s poruchou krevního obrazu.”

Je až neuvěřitelné, co se všechno z jednoho vzorku krve dá zjistit a co, ať už pracovníci laboratoře, nebo následně lékaři ze všech morfologických znaků či změn na krevních buňkách dokážou vyčíst. "Může nám to pomoct určit diagnózu," říká Fiamoli." Další vyšetření, které provádíme, to je jak jsem zmiňovala, krevní srážení, kde vyšetříte z plazmy screeningové testy, které vám určí, jestli pacient má nebo nemá poruchu srážení ve smyslu zvýšené krvácivosti, nebo naopak jsou tam hodnoty, které by svědčili pro to, že může mít trombózu.”

Při dni otevřených dveří v hematologické laboratoři se zájemci mohou dozvědět o krvi spoustu věcí, které většina z nás ani netuší. Lucie Strnadová dodává: “Široká veřejnost a také studenti ze středních škol se dozvědí, jak se s krví pracuje, z čeho se přesně skládá, jak se s ní pracuje v laboratoři, jak se dá rozebrat, co se z ní dá separovat, co se potom dělá s těmi složkami krevními, základními a jakým způsobem se s nimi dá právě dál léčit, protože krevní tekutina je jediná, která se vyrobit nedá a proto se musí darovat a dál se sní musí v laboratořích velmi důkladně a pěkně nakládat.” 

Co se všechno děje z krví, kterou nám při vyšetření odebere lékař nebo spíš zdravotní sestra, o tom asi většina z nás nepřemýšlí a jen pak napjatě čekáme, co nám poví výsledky všech těch testů a zkoumání. Pod pokličku této důležité práce jsme mohli nahlédnout na Dni otevřených dveří v rámci Měsíce zdravé krve v hematologických laboratořích Fakultní nemocnice v Brně.