Vaňková: Za poslední čtyři roky se podařilo koalici zastavit jakýkoliv rozvoj Brna

První dámou kandidátky ODS s podporou Svobodných je Markéta Vaňková.

  • Foto

    archiv Markéty Vaňkové

- Jak byste hodnotila končící koalici, co se povedlo a co nikoliv?

Za poslední čtyři roky se podařilo koalici zastavit jakýkoliv rozvoj Brna. Nepodařený, nepřipravený a chaoticky zavedený je systém rezidentního parkování, dopravní kolapsy svědčí o špatné koordinaci oprav a rekonstrukcí na silnicích. Zatímco příjmy městského rozpočtu rostou, investice naopak klesají. Zásadním problémem je končící platnost územního plánu, jehož příprava se posunula jen minimálně. Velkou důvěru nevzbuzují ani klientelistické vazby, které jsou řešeny v celostátních médiích.

- S jakým cílem jdete do nadcházejících voleb, případně co považujete za
dobrý výsledek?

Z průzkumu volebního potenciálu pro veřejnoprávní televizi vyplývá, že máme šanci volby v Brně vyhrát. Naším politickým cílem je mít zásadní vliv na řízení města, mít tak možnost zlepšit životní podmínky pro Brňany a dopracovat projekty, které jsme začali, a které se za poslední čtyři roky zastavily.  

- Volební programy kandidujících stran v Brně se nijak zásadně neliší, naopak se poměrně shodují v mnoha bodech a plánech. Po jakém resortu byste v případě úspěchu sáhli na magistrátu, co je pro vás prioritní?

Tým na magistrát jsme sestavili tak, abychom se mohli kvalifikovaně a odborně věnovat všem oblastem řízení města. Dlouhodobě máme pro každou gesci zřízeny odborné pracovní skupiny a jsme tak schopni přinést efektivní řízení do každého z resortů.

- Vaše základní čtyři programové body, jaké by to byly, případně v jakém časovém horizontu?

Bezodkladně je potřeba řešit nedobrou situaci v oblasti dopravy a parkování. Zásadním tématem pro budoucí rozvoj města je územní plán. Tomu současnému končí platnost v roce 2022, do té doby je nezbytné rozpracovat a schválit koncept, který začal vznikat již za našeho působení. Zasadíme se o urychlené zahájení výstavby železničního uzlu Brno.

 

- Jaké téma, či bod programu jiné politické strany, by byl důvodem toho, že byste nebyli ochotni s danou stranou zasednout v zastupitelstvu?

Rozhodující pro nás bude možnost naplnění podstatné části našeho volebního programu. Budeme proto jednat se subjekty, které budou ochotny náš program prosazovat společně s námi. Dlouhodobě vylučujeme koalici s KSČM, jinak se však držíme pravidla, že koalice se tvoří až po volbách.

- Brno má územní plán z roku 1994 a nový zatím v nedohlednu, kdo nese odpovědnost a co se pro ten nový dá obratem udělat?

Osm z posledních jedenácti let nese odpovědnost za územní plánování náměstek Ander (Strana Zelených).  Komplikace s přijetím nového územního plánu jdou tak jednoznačně na vrub právě strany Zelených. Zdatně jim přitom sekundovaly různé zelené neziskové organizace, které neustále napadají prakticky každý krok směrem k dopracování konceptu územního plánu. Je nutné neprodleně vypořádat připomínky a schválit nový územní plán bez dalších odkladů.

- Doprava je téměř stěžejním bodem všech politických stran, které kandidují v podzimních komunálních volbách. Jak konkrétně chcete tento palčivý problém řešit (koordinace oprav a staveb, zácpy, objížďky, atd)?

Chaos v řízení dopravních uzavírek snižuje kvalitu života všem občanům. Je nezbytné začít efektivně koordinovat opravy, stavby a rekonstrukce, dobudovat infrastrukturu a zajistit tak plynulý průjezd Brnem. Stejně tak budeme usilovat o to, aby měl odbor dopravy k dispozici odborníky na danou problematiku a gesci řídil kvalifikovaný a odpovědný náměstek, což bude změna oproti minulému období.

- Váš recept na bezdomovectví v Brně? Přijmout migranty do Brna nebo nepřijmout?

V rámci sociální oblasti se chceme zaměřit na všechny znevýhodněné skupiny, nikoli pouze na bezdomovce. Bezdomovectví chceme řešit zejména terénními pracovníky a velmi úzkou spoluprací se seriózními neziskovými organizacemi typu Armáda spásy. Město by poskytlo jak finanční prostředky, tak materiální podporu (vhodné volné nevyužité prostory k bydlení ve vhodných lokalitách). Neziskové organizace by pak poskytovaly odbornou pomoc (sociální, zdravotní apod.).

V žádném případě nebudeme podporovat nelegální migraci lidí, kteří nechtějí sdílet naše hodnoty a jejich jediným cílem je osobní ekonomický prospěch. Nebudeme podporovat ani činnost různých neziskových organizací, které více či méně organizují tuto nelegální činnost.

- Která politická strana je vám programově nejblíže a kde vidíte, že byste se dokázali dohodnout?

Jak jsem uvedla v předchozí odpovědi, zásadní je pro nás schopnost prosadit naše programové body, což bude i hlavním aspektem povolebního vyjednávání. Budeme hledat shodu na řešení situace v dopravě, parkování, bydlení, územního plánování, sociálních opatření, ale i dalších bodů, důležitých pro Brno a Brňany.