Profesor Anthony McLean ze Sydney je světově uznávaným odborníkem, který se mimo jiné zabývá také ekokardiografií v intenzivní péči. Patří mezi absolutní špičku mezi světovými experty na intenzivní péči. „Austrálie a Nový Zéland mají v intenzivní péči jeden z nejlepších systémů vůbec (tzv. ANZICS), odpovídají tomu také výsledky. Jsou výborně zorganizováni, z výsledků jejich studií vycházejí odborníci na celém světě,“ upozornil prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D., přednosta Anesteziologicko resuscitační kliniky FNUSA a LF MU, který  odborné semináře s osobnostmi z České republiky i zahraničí pořádá pravidelně.