Vědci budou studovat Hranický kras, peníze získali díky univerzitě

  • Foto

    Mendelova univerzita Brno

Mendelova univerzita letos uspořádala první ročník interní grantové soutěže, vyhrál ji projekt vedený Jozefem Sedláčkem ze Zahradnické fakulty a Janou Šimečkovou z Agronomické fakulty. Na výzkum Hranického krasu získají v nejbližších třech letech dotaci 9 milionů korun. Zpravodajský portál BRŇAN o tom informoval mluvčí univerzity Filip Vrána.

„Já to považuji za skvělý počin! Soutěž administruje nově založená Grantová agentura Gregora Johanna Mendela Mendelovy univerzity v Brně. Dosud vědci MENDELU čerpali výhradně podporu z národních a unijních grantových agentur, teď jim dá finance samotná univerzita,“ popsal Vrána.

Škola hledá stále různé cesty, jak vědce podpořit. Pro studenty v letošním prvním ročníku vyhlásili téma o nejlepší podnikatelský nápad. „Nyní se snažíme pomoci akademickým a výzkumným pracovníkům. Hranická propast je nejen českým, ale i světovým fenoménem, který kvalitně zpracovaný management území rozhodně potřebuje," uvedla rektorka MENDELU Danuše Nerudová.

Porota vybírala z jedenácti projektů, ten vítězný se jmenuje Krajina vcelku a krajina v detailu. Hranický kras je v celoevropském měřítku unikátním územím s hydrotermální genezí, specifickým mikroklimatem podzemních prostor a vývěry uhličitých kyselek. Využití území se v širším kontextu značně liší a jeho vývoj je ovlivňován řadou subjektů s rozdílnými zájmy, jako je zemědělství, těžba, ochrana přírody, rekreace, lázeňství, výzkum nebo osvěta.

Pro odborné stanovení managementu území chybí dlouhodobý a kontinuální monitoring hydrogeologických a klimatických poměrů v korelaci s využíváním lokality v širších územích i oborových souvislostech.

Vítězný projekt je založený na propojování výzkumu z oborů geologie, hydrologie a pedologie s krajinářskými disciplínami. Podle krajinářského architekta Jozefa Sedláčka by se bez grantu projekt patrně neuskutečnil. „Hlavní přínos vidím v tom, že se lidé kousli a společně se snažili domluvit na nějakém konkrétním tématu. Jinak bychom k sobě cesty asi nenašli," uvedl Sedláček, podle kterého je do projektu zapojený kromě něj i sociolog, půdoznalec nebo hydrogeolog. Od expertů dostane data, která mu ve výsledku umožní navrhnout správné využití krajiny. Výsledky výzkumu budou užitečné i pro jiné krasové oblasti.