Vědci našli v Podyjí nenápadnou rostlinu sítinu tmavou, která přitom byla na území Národního parku Podyjí a rakouského Thayatal považována za vyhynulou. Od posledního záznamu o ní letos uplynulo 100 let. V tiskové zprávě o tom dnes informovala Renata Hurníková z Jihomoravského muzea ve Znojmě.

Sítina tmavá je zařazena v Červeném seznamu podle národních kategorií ohrožení ke kriticky ohroženým druhům. V České republice i v Dolních Rakousích je zákonem zvláště chráněným druhem, v Rakousku je vedena dokonce mezi druhy ohroženými vyhynutím.

Z Čech rostlina vymizela, na Moravě roste jen v několika lokalitách

V Podyjí ji botanici našli na odlehlé a v lese skryté lokalitě U Rumcajse. Podle odborníků je důležitou podmínkou pro klíčení sítiny tmavé narušení bahnitého povrchu. „Na lokalitě U Rumcajse bývá povrch neperiodicky obnažován stádem prasete divokého, které obvykle způsobuje nežádoucí disturbance (narušení, pozn. red.) svým rytím. V tomto případě je však disturbance vítaná,“ popsal Radomír Řepka z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, který byl u nálezu. Stejně jako botanik Jihomoravského muzea ve Znojmě Radomír Němec.

Klíčení podle odborníků dále napomohlo zaplavení substrátu v první polovině vegetačního období vodou

To se událo v červnu. V letním období pak voda postupně zmizela a zůstala po ní obnažená místa bez vegetace. A právě na narušených a mokrých místech citlivou a náročnou sítinu vědci našli. „Semena zde byla nepochybně uložena v půdě, v tzv. půdní semenné bance, desítky let a čekala na svou příležitost, která v letošním roce konečně přišla,“ řekl Němec.

NP Podyjí vznikl v roce 1991 na území někdejší chráněné krajinné oblasti, na Moravě je jediný. Na rakouské straně vznikl národní park až v roce 2000. Jde o unikátní přírodu zachovalého říčního kaňonu bez lidského osídlení s teplomilnými lesy a květenou.