Vědci z Mendelovy univerzity pomáhají stromům ve městech injektáží

  • Foto

    MENDELU

Podle vědců ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně je městské prostředí v důsledku klimatické změny pro stromy velmi nehostinné. Čelí řadě stresových faktorů, což je problém zejména u stromů vysázených podél komunikací či v dlažbě. Řešením je podle nich využití injektáže. Zpravodajský portál BRŇAN o tom informoval mluvčí univerzity Filip Vrána.

 

Negativním faktorem je například stav půdy, která mnohdy vykazuje nevhodné složení a utužení. „Kořeny mají v půdě málo prostoru, jsou atakovány chemickými látkami, trpí nedostatkem vody a kyslíku. Nedostatečný rozvoj kořenů brání i celkovému růstu koruny. Stromy tak nejsou vitální a snadněji podléhají chorobám a škůdcům,“ uvedl za MENDELU Petr Salaš.

Možností, jak zlepšit prostředí v kořenové zóně stromů, je využití injektážního zařízení, které dokáže půdu tlakem vzduchu provzdušnit. Do vzniklých prostor se následně mokrou cestou injektují hydroabsorbenty, hnojiva či mykorhizní přípravky. Vedlejším efektem provzdušení půdy je rychlejší obnova kořenového vlášení dřevin.

„Náš tým od roku 2019 zakládá a hodnotí na různých stanovištích dlouhodobé experimenty. V této odborné činnosti úzce spolupracujeme se správci zeleně v Brně a Znojmě. V kořenové zóně vybraných pokusných stromů měříme speciálními čidly teplotu a vlhkost půdy, hodnotíme vitalitu dřevin a vybrané fenologické parametry. Domníváme se, že metoda injektáže může přispět ke zlepšení stavu zeleně ve městech, zejména na exponovaných stanovištích,“ dodal Salaš.

 

Globální změna klimatu se v českém prostředí projevuje především extrémním rozložením srážek, tedy dlouhými periodami sucha, popřípadě přívalovými dešti, v rámci kterých půda nestihne vodu vsáknout a drtivá většina odtéká, což sucho v půdě dále prohlubuje. To má vliv i na chřadnutí stromů v městských alejích.

 

„V městských stromořadích je navíc půda velmi utužená a nekvalitní, což znemožňuje pronikání vody ke kořenům. Podle některých vědců bude mít změna klimatu do budoucna vliv i na výsadbu a skladbu stromů ve městech.  Bude zapotřebí hledat nové kultivary dřevin, které budou odolnější extrémním městským podmínkám, takže se bude i nadále zvyšovat zastoupení nepůvodních druhů dřevin,“ uzavřel Filip.