„Cílem tohoto kroku je vedle vytvoření prostoru pro realizaci multifunkční haly i vznik nezbytného zázemí fungování areálu Veletrhů Brno v souvislosti s existencí haly. Jedná se o zajištění přístupu a příjezdu do výstavní i nevýstavní části areálu pro zaměstnance, hosty, externí pracovníky či vystavovatele. Dále také přesun zázemí spedice a odpadového hospodářství. Areál výstaviště se tím připraví na výstavbu multifunkční haly při zachování funkčního zázemí pro svůj provoz,“ uvedla primátorka města Markéta Vaňková.

Vytvoření vstupní zóny západ zahrnuje celou řadu činností, které obstarají na základě koncernového pokynu Veletrhy Brno. „Jedná se o umístění plotu oddělujícího areál Veletrhů Brno od volně přístupné plochy okolo multifunkční haly, vybudování náhrady stávajících zázemí spedičních firem a odpadového hospodářství, která jsou určena k demolici. Součástí jsou i demoliční práce, přeložení sítí nebo nové trasy rozvodů. Důležitým krokem je také úprava některých bran. Za současnou bránu číslo 9 vybudují veletrhy novou bránu číslo 7, která bude sloužit jako vjezd do areálu ze západní sekce směřovaný do nevýstavní části areálu. Tuto bránu využijí celoročně zaměstnanci, nájemci, pracovníci montáže expozic apod. Počítá se i s úpravou původní brány číslo 9, která bude rozšířena o průchod pro pěší v návaznosti na zastávky městské hromadné dopravy. Do výstavní části areálu zajistí vjezd nová brána číslo 8, která bude vyhrazená pro vystavovatele, nájemce a zaměstnance s příslušným oprávněním,“ popsal radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Odhadované náklady přesahují 100 milionů korun bez DPH. Termín zahájení prací je zatím v jednání.