Dosavadní podoba přijímacích řízení na střední školy zásadním způsobem omezovala preference žáků a jejich rodičů. Systém maximálně dvou přihlášek vedl k tomu, že u jedné z nich uchazeči volili takzvaně na jistotu. Kdyby přitom měli možnost širší volby, hlásili by se jinam. Potvrdilo to rozsáhlé šetření Národního institutu SYRI a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Středočeském kraji. Problémy v systému odhalil především letošní rok, kdy se na střední školy hlásily silné ročníky. Současní deváťáci už budou volit ze tří škol, což se ukazuje jako krok správným směrem.

Dvě přihlášky neodhalí skutečnou poptávku uchazečů

„Systém dvou přihlášek neumožňuje odhalit skutečnou poptávku po typech a oborech studia a zájem žáků a rodičů o konkrétní střední školy. Celkem 44 procent uchazečů by volilo jinak, kdyby měli možnost podat více přihlášek,“ uvedl David Greger z institutu SYRI v Brně.

Víc přihlášek sníží stres žáků i rodičů

Rozšíření počtu přihlášek na střední školy podle výzkumníků sníží stres žáků a rodičů spojený s přijímacím řízením a přibližně dvěma pětinám žáků usnadní cestu k náročnějším školám a oborům, o které měli zájem a nevolili je kvůli obavě z neúspěchu u přijímacích zkoušek.  Podíl žáků, kteří by v méně restriktivním systému vybírali školy jinak, je zhruba stejný v Praze i ve Středočeském kraji, a výrazněji se neliší ani podle pohlaví nebo dosaženého vzdělání rodičů. „Podané přihlášky proto nelze chápat jako vyjádření skutečné poptávky po preferovaném typu středoškolského studia, ale rozhodování žáků a rodičů je ovlivněno současnou podobou přijímacího řízení,“ upřesnil výzkumník.

Počet žáků se zvýšil o 12 procent

Přijímací řízení na střední školy v uplynulém školním roce doprovázela velká mediální pozornost a dotklo se intenzivně mnoha žáků devátých ročníků a jejich rodin. V důsledku demografického vývoje se počet žáků končících základní školu meziročně zvýšil o 12 procent. „Při daných kapacitách středních škol se řada žáků i jejich rodičů pochopitelně obávala, že v silnější konkurenci nemusejí být na žádanou střední školu přijati, a do jejich rozhodování vstoupilo strategizování se snahou vyhnout se neúspěchu v prvním kole přijímacího řízení a nejistotě, zda se vůbec na nějakou střední školu dostanou,“ řekl Greger.

Ministerstvo připravilo změny

Pro současné deváťáky již připravuje ministerstvo školství změnu v přijímacím řízení a v říjnu prošla sněmovnou i novela školského zákona. Zásadní změnou bude možnost podat tři přihlášky namísto dvou. Také podávání přihlášek bude digitalizované a žáci nově určí závazné pořadí škol. „Nová úprava přijímacího řízení ve školském zákoně přináší mnohá vylepšení a zmírní část zbytečného stresu spojeného s přijímacím řízením pro děti i rodiče. Po této změně mnozí odborníci volali již 20 let a je dobře, že se s ní konečně začíná. Nicméně jen tato úprava stačit nebude. Je třeba také výrazně upravit nabídku oborů středních škol, aby více odpovídala poptávce dětí a rodičů, jak ji zjišťoval náš výzkum,“ sdělil výzkumník.