Výstava soutěžních návrhů na novou budovu Dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy

V prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje byla v pondělí zahájena veřejná výstava soutěžních návrhů na novou budovu Dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy.

  • Foto

    JMK

K vidění je zde všech pět architektonických návrhů, které byly účastníky podány v rámci nabídek na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je jak projekční příprava, tak zhotovení stavby nového areálu Dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy. O záměrech a cílech tohoto zejména odbornou veřejností sledovaného projektu. 

Unikátní dětská léčebna se již více než 35 let ve stávajících „provizorních“ prostorech věnuje dětem s chronickým onemocněním dýchacích cest. V prostředí CHKO Moravský kras v blízké Císařské jeskyni probíhá speleoterapie dětských pacientů, která nyní získá novou moderní budovu šitou na míru jejímu provozu.

„Kapacita léčebny se oproti dnešnímu stavu téměř zdvojnásobí. Nové prostory nabídnou ubytování až pro 78 osob – dětí a jejich doprovodu. Bude tedy možné ve větší míře uspokojit poptávku po účinné léčebné metodě, kterou léčebna nabízí. Samozřejmostí je i vybudování kvalitního zázemí pro její personál. Na pokrytí celkových nákladů akce v předpokládané výši 206 milionů korun využije Jihomoravský kraj i úvěr od Evropské investiční banky,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.

Jak uvedl náměstek hejtmana Petr Hýbler, výstavbu nové léčebny lze považovat v mnoha ohledech za pilotní projekt. „Jihomoravský kraj v rámci zadávacího řízení využil neobvyklé kombinace jednacího řízení s uveřejněním a architektonické soutěže podle Soutěžního řádu České komory architektů. V jejím rámci stanovil pevnou cenu a hodnotil nabídky pouze podle kvalitativních kritérií. Na definování požadavků a posouzení nabídek z hlediska kvality energetického a technologického řešení se podílelo též České vysoké učení technické v Praze, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov. Nezávislá porota vybrala jako vítěznou nabídku, která nejlépe splnila požadavky na vybudování architektonicky zajímavé, moderní a efektivní stavby zapadající do chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Budova má být současně šetrná ke svému okolí i k uživatelům, s nízkými provozními náklady a využíváním obnovitelných zdrojů energie při provozu,“ konstatoval náměstek Petr Hýbler

Jihomoravský kraj rovněž poprvé v plném rozsahu využil mezinárodní smluvní standard FIDIC v režimu Design & Build (Žlutá kniha). Dodavatelské sdružení tak zajistí v rámci jediné smlouvy projekční práce i vlastní výstavbu léčebny. V obou klíčových fázích se také počítá s plnohodnotným využitím modelu BIM včetně společného datového prostředí v nástroji společnosti DALUX ApS. pro efektivní sdílení všech informací a jejich následné využití při správě budovy.

Prvním úkolem, který má tým zhotovitele před sebou, je dopracování architektonické studie představené v průběhu zadávacího řízení. Jejím autorem je brněnská projekční kancelář Adam Rujbr Architects s.r.o. Výsledkem bude budova s vysokým podílem obnovitelných zdrojů energie a téměř nulovou spotřebou. „Dokončení projekčních prací a zahájení výstavby je naplánováno na jaro 2021. Vznikne komplex celkem čtyř vzájemně propojených budov. Kromě pokojů pro dětské pacienty a jejich rodiče vzniknou v areálu také tři školní třídy s družinou, zdravotnická část a rehabilitační oblast s bazénem přístupná veřejnosti. Komplex dále doplní dvě víceúčelová hřiště, arboretum a prostor pro hippoterapii,“ popsal podrobnosti stavby náměstek Petr Hýbler.

Již v přípravné fázi zadávacího řízení byla do role správce stavby vybrána společnost INVIN, s.r.o., která v této pozici spolupracovala na vypracování podkladů pro zadávací dokumentaci. Následně bude zajišťovat projektový management a technický dozor nad projekčními pracemi a stavební realizací a předáním díla.

Výstava v hlavním foyer budovy na Žerotínově náměstí 3 potrvá do 19. 6. 2020.

Fotogalerie: