V tomto roce by mělo být vydáno stavební povolení pro výstavbu nového 25metrového bazénu s menším, polovičním bazénkem pro děti, který má doplnit Městský plavecký stadion Lužánky. V plánu je také rozšíření komplexu o akvapark. Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna zajistil zpracování návrhu změny územního plánu a jeho projednání, a proto může být materiál týkající se vydání předmětné změny předložen k projednání na červnovém zasedání Zastupitelstva města Brna.

„Poptávka po možnostech plavání v Brně dlouhodobě převyšuje kapacitní možnosti nynějších bazénů. Parametry nového bazénu jsou navrženy tak, aby splňoval veškeré náležitosti závodní pětadvacítky. Po jeho dokončení bude v Brně možné uspořádat i velké mezinárodní závody, protože nový bazén může sloužit jako rozplavbový,“ uvedl radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

Ten dále doplnil, že nový bazén bude mít dostatečně široké dráhy (2,5 m), jako je tomu u stávajícího 50metrového bazénu. „Stanovisko krajského odboru životního prostředí vyloučilo významný vliv změny v územním plánu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast soustavy NATURA 2000. Změně plánu a stavbě nového bazénu tedy nestojí nic v cestě,“ doplnil radní pro územní plánování Filip Chvátal. Celá výstavba by měla přijít na 140 milionů Kč bez DPH.