Založili kvůli tomu první fakultní spin-off firmu nazvanou ConWe, oznámila mluvčí brněnské techniky Radana Kolčavová. Spin-offy jsou firmy zakládané kvůli komerčnímu využití výsledků vědecko-výzkumné činnosti.

V čistírnách na vegetačním kořenovém principu protéká odpadní voda substrátem, který je osazený mokřadní vegetací. "V Rakousku, Francii nebo Německu mají tisíce obdobných řešení, ale v ČR je jen pár stovek vegetačních čistíren, které byly navrženy podle zastaralých postupů, což způsobuje horší účinnost systému," uvedl jeden z členů týmu Michal Kriška.

Firma založená výzkumníky chce přenést do praxe nejnovější vědecké výsledky. Kromě majitelů nemovitostí nabízí své služby především menším obcím, které mohou ušetřit i stovky metrů krychlových pitné vody za den. Pokud obec vyčistí odpadní vodu moderní vegetační čistírnou, získá na odtoku vodu užitkovou, s níž může dále hospodařit.

"Vegetační čistírna je v podstatě umělým mokřadem, který má jako hlavní úkol vyčištění odpadní vody. Kromě toho navíc zajistí výpar vody do atmosféry, čímž zlepšuje mikroklima ve svém okolí, vzduch potom není tak suchý," popsal Kriška.

Firma nyní uvádí do zkušebního provozu vegetační čistírnu, která se má stát jednou z nejmodernějších a nejúčinnějších v ČR. "Máme ale rozpracováno více projektů. Navrhujeme například čistírnu pro jednu obec, která má 250 obyvatel. Jako součást čistírny projektujeme zároveň krásný funkční mokřad doplněný plantáží rychle rostoucích topolů," doplnila Miroslava Pumprlová Němcová, další ze zakladatelů firmy.

Podle třetího člena týmu Ondřeje Chaloupky jsou přírodní čistírny v Česku stále populárnější. Cenově jsou totiž srovnatelné s ostatními typy čistíren, ale zákazník ušetří na provozu. Nahrává tomu i minimální údržba, kdy při správném návrhu čistírny stačí běžná kontrola jednou týdně.