Jihomoravští silničáři připravují druhou etapu oprav mostu v Olomoucké ulici ve Vyškově, ten bude po celou dobu stavebních prací uzavřen. Stavební práce odstartují 22.3.2023 a podle předpokladů by měly být ukončeny nejpozději v polovině května. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje o tom informovala na svém webu.

„Veškeré stavební činnosti budou probíhat za plánované výluky na trati a za provozu takzvaných pomalých jízd vlaků,“ uvedl ředitel Správy a údržby Jihomoravského kraje Roman Hanák.

V této etapě budou odbourány nefunkční římsy, které nahradí nové. Stejně tak bude namontován záchytný systém a protidotykové zábrany. Provedou se i celkové dokončovací práce tak, aby byl most průjezdný již bez omezení.

Částečná průjezdnost po mostě není z hlediska bezpečnosti možná

„V rámci stavby bude opět platit úplná uzavírka mostu. Bez tohoto opatření nejsme schopni dodržet požadovanou bezpečnost pracovníků a pohyb stavebních strojů po staveništi,“ doplnil Hanák.

Objízdné trasy budou stejné jako v případě první etapy, která probíhala loni na podzim. Přilehlá lávka pro pěší a cyklisty zůstane opět bez omezení.

První etapu oprav mostu realizovala SÚS JMK na podzim loňského roku

Důvodem rekonstrukce mostu byl jeho havarijní stav, navíc, most je více jak stodvacet let starý a stávající segmentová klenba z kamenných kvádrů již nebyla v dobrém technickém stavu.

Byla provedena prohlídka a most byl zařazen do sedmého stupně, což je označení pro havarijní stav. Akce je financována z dotací Státního fondu dopravní infrastruktury, náklady na obě etapy jsou odhadovány na 12,5 mil. Kč bez DPH.