„Díky novému středisku a moderním technologiím bude možné za pomoci sofistikovaných simulačních modelů procvičovat stavy, se kterými se zdravotníci zcela běžně při poskytování přednemocniční péče nesetkávají. Stejně tak bude umožněno simulovat autentické podmínky zásahů při mimořádných událostech. Díky projektu bude zajištěna ještě vyšší míra připravenosti záchranářů k rychlému a efektivnímu poskytnutí první pomoci těm, kdo to budou potřebovat,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.

„Dostavbou bohunického areálu ZZS JMK o Výcvikové a vzdělávací středisko bude možné zajistit vyšší úroveň teoretické přípravy a praktických dovedností zdravotnických pracovníků ZZS JMK, zejména v případech závažného postižení zdraví občanů, a to od dětí až po dospělé,“ řekl radní pro zdravotnictví Jihomoravského kraje Milan Vojta.

Neustálé vzdělávání zdravotníků je to, na čem si jihomoravská záchranka velmi zakládá. Zajišťuje již několik let vlastními silami výuku zdravotníků ve výjezdových skupinách, zároveň i výuku příslušníků ostatních složek Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje, ale také například studentů středních zdravotnických škol i lékařských fakult působících v České republice.

Teoretická výuka se převážně uskutečňuje v přednáškovém sálu, který byl vybudován v hlavním sídle organizace v Brně-Bohunicích. V této budově sídlí i výjezdové skupiny pro jižní a jihozápadní část brněnské aglomerace, krajské zdravotnické operační středisko, vedení ZZS JMK a veškerá administrativa. Praktická výuka je pak zajišťována v nevyhovujících sklepních prostorách, původně určených k jinému účelu.

„Nedostačující kapacity pro výuku nás přiměly k rozhodnutí doplnit bohunický areál o vzdělávací středisko, které umožní zkvalitnit podmínky pro realizaci výukových a výcvikových programů. Jejich cílem je zvýšit připravenost k poskytování přednemocniční neodkladné péče o obyvatelstvo a návštěvníky Jihomoravského kraje i k řešení mimořádných událostí,“ vysvětluje ředitel jihomoravské záchranky Milan Klusák.

Projekt řeší umístění dostavby vzdělávacího střediska v bezprostřední návaznosti na stávající vstupní komunikační halu hlavní budovy, která sousedí s přednáškovou posluchárnou a jejím přestávkovým a hygienickým zázemím.

Novým objektem bude dvoupodlažní výcviková simulační hala, přístupná i z úrovně nádvoří, dále učebny pro teoretickou výuku, simulační místnosti pro nácvik mimořádných událostí. V nástavbě nad sjezdovou rampou budou situovány učebny určené pro práci s pokročilými trenažéry. To vše na více než 736 m2 užitné plochy.

 

Provozní uspořádání

Ze stávající vstupní haly do hlavní budovy bude přístup do nové přístavby vzdělávacího střediska, kde na vstup navážou dvě učebny pro teoretickou výuku, které společně se stávajícím přednáškovým sálem tvoří logický výukový celek. 

Na tomto podlaží budou dále situovány šatny pro účastníky kurzů vzdělávacího střediska. Vertikální vazbu v objektu vzdělávacího střediska zajistí samostatné schodiště, které zpřístupní první nadzemní podlaží, to tedy bude přístupné i z nádvoří areálu. Zde bude umístěna dvoupodlažní hala, umožňující simulace práce ve výškách. Na simulační halu naváže skladové zázemí, dále bude na tomto podlaží situován vozidlový simulátor a celé zázemí biohazard týmu včetně vozidla.

Ve druhém nadzemním podlaží bude mít svou speciální místnost simulátor pro nácvik řešení mimořádných událostí, učebna pro teoretickou výuku zásahů při mimořádných událostech a šatny včetně sociálního zázemí a technických místností.

„Ve třetím nadzemním podlaží budou učebny pro výuku na pokročilých trenažérech, simulační místnost pro operační středisko a například i pracovny lektorů včetně zázemí. Mimo učebny s pokročilými trenažéry zde bude umístěn i tzv. cvičný byt, včetně koupelny a WC, umožňující simulaci zásahu a vyprošťování zaklíněných pacientů ve stísněných a ztížených podmínkách,“ doplňuje Milan Klusák.

Zodpovědné hospodaření s energiemi

Při návrhu budovy byl kladen důraz na splnění definice „budovy s téměř nulovou spotřebou energie“.

Pro dosažení této definice bude muset dodavatel dodržet zpřísněné požadavky na kvalitu pláště budovy tak, aby byla optimalizována otevřená plocha průčelí, při dodržení parametrů kvalitního přirozeného denního osvětlení a minimalizování tepelných mostů stavebních konstrukcí spolu s navrženým složením zdrojů zásobení objektu energiemi. S dokončením stavby se počítá v prvním čtvrtletí roku 2020.