O víceleté studium na brněnském Gymnáziu Matyáše Lercha (GML) má zájem výrazně více žáků, než jaká je kapacita školy. V pondělí a dnes se tam konají přijímací zkoušky. Na šestileté dvojjazyčné studium se přihlásilo 246 dětí, přičemž míst je 60. U osmiletého studia je ještě větší převis, přišlo 417 přihlášek na 30 míst. Čísla atakují rekordní poptávku, uvedl ředitel školy Petr Kovač.

Němčina jako tahák

Na GML je tradičně největší zájem o osmileté studium, kde je první cizí jazyk němčina. Děti se tam připravují na zkoušku Deutsches Sprachdiplom, která se dělá jen na několika školách v republice, a svědčí o výborné znalosti němčiny.

Přihláškou mladší děti nic neriskují, říká ředitel

Vysoký počet přihlášek si Kovač kromě dobré pověsti školy vysvětluje i tím, že mladší děti přihláškou na gymnázium nijak neriskují. „Pokud se nedostanou, tak se zkrátka vrátí zpět na základní školu a zkusí později třeba šestileté studium. Opravdu o něco jde až u deváťáků,“ řekl Kovač. Dodal, že v Brně nabízí osmileté studium jen několik státních škol. Kromě GML je to gymnázium na třídě Kapitána Jaroše, ve Vejrostově ulici a v ulici Terezy Novákové.

Nejde přijmout víc dětí kvůli bezpečnosti

Na čtyřleté studium GML, kam se konaly přijímací zkoušky minulý týden ve čtvrtek a pátek, se přihlásilo 221 dětí, přičemž škola jich přijímá 87. Menší převis je podle Kovače dán právě tím, že se děti už někam dostat musí, a proto se hlásí tam, kde mají větší šanci. Přijetí na prestižní školy nyní ztěžuje i to, že na jihu Moravy v posledních letech narůstá počet žáků končících povinnou školní docházku. Kapacita GML je 870 žáků a podle ředitele jsou na její hraně. Přibrat do třídy více dětí kvůli bezpečnosti nejde.

Kraj staví nové přírodovědné gymnázium

Nové přírodovědné gymnázium s chemickým zaměřením pro 700 studentů staví Jihomoravský kraj v brněnské Pionýrské ulici. První tři třídy pro 90 studentů by se měly otevřít příští rok v září. Podle Kovače je budování nové školy dobrým krokem, zvlášť pokud se zaměří na žádané přírodovědné obory.

Na jižní Moravě je skoro 200 krajských škol

Jihomoravský kraj zřizuje ve školství bezmála 200 příspěvkových organizací. Z toho je zhruba 80 středních škol a gymnázií, čtyři desítky jsou základní umělecké školy. Ve školním roce 2022/2023 se na středních školách na jihu Moravy vzdělává ve všech ročnících přes 50 tisíc žáků.