fbpx
30. 03. 2023 Dnes má svátek Arnošt

Zajištění dostupnosti vody – to je hlavní motto programu SUWAC, který včera slavnostně vyhlásili v Brně

Hlavním cílem Programu Suwac je na území regionu nejvíce ohroženého probíhající klimatickou změnou – povodí řeky Dyje dosáhnout stavu trvale udržitelného života. Projekt byl slavnostně uveden do života v pondělí na brněnské radnici.
62259137-2093780354260183-6160730943700074496-o

Foto:

suwac.cz

Hlavním nástrojem má být koordinovaná realizace konkrétních projektů hospodaření s vodou (včetně zajišťování a organizace jejich financování), které budou důsledně využívat aktualizovaných a mezinárodně ověřovaných vědeckých poznatků aplikovaných na základě dlouhodobě monitorovaných informací. Program SUWAC má současně plnit úlohu pilotního komplexního programu, zahrnujícího celé povodí. Aplikované metodiky, postupy a poznatky, využívající mezinárodní zkušenosti a spolupráci, by měly být využity i v dalších dílčích povodích celé České republiky. 

V rámci slavnostního vyhlášení byli účastníci seznámeni jak s cíli a organizací programu SUWAC, tak i s finančními nástroji a zdroji připravovanými pro realizaci projektů.

Konkrétním přínosem bude zajištění dostupnosti kvalitní vody pro region, obyvatele, zemědělství i průmysl, fungování důležitých ekosystémových služeb krajiny, jako je ochlazování a zvlhčování klimatu nebo retence vody nebo dodržování mezinárodních závazků o udržení průtoků v řekách. A to v druhém největším dílčím povodí v České republice, které pokrývá 15 % území ČR, žije v něm 1,5 miliónu lidí a zasahuje do 6 krajů, zejména Jihomoravského a Vysočiny. Zároveň by měl program například pomoci definovat návrhy možných legislativních opatření a dosáhnout na financování plánovaných kroků.

„S reálnými dopady klimatických změn se v Brně setkáváme čím dál častěji. Příkladem může být v horkých dnech vyšší počet výjezdů záchranářů k případům zapříčiněným dehydratací,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková a upozornila na množství kroků města v oblasti udržitelného hospodaření s vodou: „V červnu jsme spustili dva nové dotační programy Zeleň střechám a Nachytej dešťovku, které mají pomoci zlepšit klima ve městě. Průběžně také instalujeme chytré vodoměry, průměrně až 8 500 kusů ročně – celkem by mělo být osazeno 43 000 odběrných míst. Tato zařízení pomáhají s významnými úsporami vody, protože jsou schopna až několikrát denně zaznamenat a přenést informace o spotřebě, z čehož je možné detekovat především úniky při poruchách na vnitřních rozvodech zákazníků.“

Brno také připravuje stavbu dvou retenčních nádrží zachycujících splaškovou vodu v době přívalových srážek, což přispěje k udržení čistoty v řekách a zamezení znečištění podzemních vod. Pozornost je upřena i na městské stavby. „Dva velké objekty, Centrální objekt magistrátních služeb a multifunkční hala u pavilonu Z v areálu výstaviště, budou za využití zkušeností špičkových odborníků navrženy s maximální šetrností k životnímu prostředí a úsporností při spotřebě vody,“ doplnila Markéta Vaňková a poukázala na výhody spojení sil: „Jakékoliv formy spolupráce, sdílení zkušeností i lidských zdrojů, stejně jako koordinace činností a komplexnost opatření jsou nesmírně důležité. I proto jsem se ráda zhostila role ambasadora programu.“ 

Líbí se mi

0
Facebook
Twitter
Email

Exkluzivně pro Brňana

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT