Zasedání brněnského zastupitelstva se opět uskuteční ve zvláštním režimu

Jak na stránkách města upozornilo magistrátní Tiskové centrum, další zasedání Zastupitelstva města Brna začalo dnes v 8:00 hodin v souladu s krizovým opatřením vlády, tedy i s možností účasti veřejnosti.

  • Foto

    MMB

Zastupitelstvo se uskuteční jako obvykle v Zastupitelském sále Nové radnice na Dominikánském náměstí, veřejnost může jednání sledovat z vedlejšího Rytířského sálu, kde budou v souladu s platným vládním usnesením určena místa k sezení s rozestupem alespoň 2 metry.

V sále je zajištěn standardně videopřenos, který se vysílá i na webu města Brna, a mikrofon pro případné dotazy, připomínky, podněty a vyjádření občanů – ty jsou na programu dle zvyklostí v 8:30 hod. K dispozici budou také projednávané materiály. Vstup na zasedání je umožněn schodištěm z nádvoří Nové radnice.

Upozorňujeme, že podle Nařízení Ministerstva zdravotnictví je ve všech vnitřních prostorech staveb zakázán pohyb osob bez ochranných prostředků dýchacích cest.

Zdroj: 
MMB