Vyhláška je dostupná na úřední desce úřadu. Poté už záleží jen na tom, kdy budou koleje vytrhané. Je však zřejmé, že jízda legendárního francouzského rychlovlaku TGV letos v červnu byla poslední jízdou vlaku ulicemi města.

Brno, které je stoprocentním akcionářem veletržní společnosti, chce vlečku odstranit kvůli stavbě protipovodňových opatření. Úpravy nábřeží Svratky začaly již letos a budou pokračovat i v dalších letech. Vlečka těmto plánům překáží, přestože byla jistým unikátem a také nástrojem, který umožňoval dostat po kolejích na brněnské výstaviště železniční exponáty.

Dlouhá léta byla výstava těchto exponátů součástí Mezinárodního strojírenského veletrhu, letos se v Brně uskutečnil první ročník Business Rail Days. Je otázkou, jak se pořadatel postaví k pořádání dalšího ročníku s ohledem na to, že návoz exponátů po silnici by byl výrazně komplikovanější a dražší.

Vlečka byla unikátní i tím, že vedla ulicemi včetně čtyřpruhové ulice Poříčí, která je součástí velkého městského okruhu. Jízda vlaků zde vyžadovala omezení či zastavení dopravy a součinnost policie.

V dnešní podobě slouží vlečka od roku 1957, do Bauerova cukrovaru, který se nacházel na místě výstaviště, však vedla už v 19. století.

V posledních deseti letech už byla používaná více pro příležitostné akce než pro návoz kolejových vozidel na veletržní akci, a tak o její budoucnost nikdo moc neusiloval. Červnový veletrh však ukázal, že by do budoucna mohla být pro výstaviště užitečnější, než v posledních letech bývala.