„Hřbitov v Soběšicích je na hraně svých kapacit. Připravili jsme proto jeho rozšíření přibližně o 6 000 m², a to do blízkého lesa. Vznikne zde tak ojedinělé místo pro poslední odpočinek – lesní hřbitov. Potřebné pozemky jsme směnili s Mendelovou univerzitou a současně se začala připravovat změna územního plánu. Ta umožní samotnou realizaci projektu,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Nová část soběšického hřbitova bude situovaná do sousedního lesa. V územním plánu je tato plocha určena pro funkci lesa. „S kolegy z Odboru územního plánování a rozvoje jsme vypracovali změnu územního plánu, díky které bude dotčené území určeno jako plocha pro městskou zeleň s podrobněji stanoveným typem účelu, a to pro hřbitov. Samotný obsah změny byl schválen na konci roku 2019, následně jsme získali potřebná stanoviska, proběhlo veřejné projednání a nyní Rada města Brna doporučuje, aby změnu vydali zastupitelé na svém příštím zasedání,“ přiblížil Filip Chvátal, radní pro oblast územního plánování a rozvoje.

Samotnou investici bude mít na starosti městská organizace Správa hřbitovů města Brna. „Přípravné práce budou zahájeny v únoru letošního roku. Počítáme s tím, že by realizace mohla začít na konci května. Celkem by zde mělo vzniknout 142 hrobových míst, 730 urnových a 50 kolumbárních okének,“ dodal Petr Hladík.

Pohřebiště bude oploceno, vstup do areálu umožní návštěvníkům branka. Část oplocení bude tvořit stěna o výšce 2 m s 50 kolumbárními okénky na vnitřní straně. Součástí investice bude i oprava příjezdové komunikace a vytvoření parkovacích míst.