Regionální hospodářská komora Brno sestavila pořadí 10 nejúspěšnějších malých a středních podniků z Jihomoravského kraje. Vítězem prvního ročníku soutěže SMEs4FUTURE se stala společnost Auto Fit, která se specializuje na distribuci laků do autoopravárenství a průmyslové výroby. Nominované firmy byly hodnoceny ze čtyř hledisek, přičemž cílem soutěže bylo zjistit připravenost regionálních firem na budoucí vývoj trhu. Zpravodajský portál BRŇAN o tom v tiskové zprávě informovala Regionální hospodářská komora Brno.

Soutěž se skládala z několika fází. Po dubnovém vyhlášení se do SMEs4FUTURE mohly přihlásit podniky splňující základní nominační podmínky. Do soutěže bylo nominováno celkem 210 malých a středních firem se sídlem nebo provozovnou na jižní Moravě.

„Soutěž SMEs4FUTURE je určena pro podniky s méně než 250 zaměstnanci, s příjmy do 50 milionů eur a majetkem do 43 milionů eur. Název soutěže SMEs4FUTURE reflektuje to, jaké firmy hledáme a jaké chceme v našem regionu mít. Hledáme malé a střední podniky, které jsou připraveny na budoucnost a obstojí v turbulentních časech. Cílem bylo zhodnotit čtyři aspekty podnikání, které prokážou připravenost podniku na budoucí výzvy trhu,“ uvedl ředitel Regionální hospodářské komory Brno Čeněk Absolon.

Do dalšího kola postoupily ty společnosti, které ve veřejném hlasování obdržely alespoň 1 hlas

Tyto podniky byly následně hodnoceny ve čtyřech oblastech – ekonomickém řízení a kondici podniku, míře digitalizace, úrovni informační a kybernetické bezpečnosti a ekologické udržitelnosti. Deset nejlépe hodnocených společností následně navštívili hodnotitelé, kteří detailně posoudili aktuální situaci firem.

Po sečtení bodů ze všech okruhů sestavila Regionální hospodářská komora Brno žebříček 10 nejúspěšnějších jihomoravských podniků

„Regionální hospodářská komora v Brně patří nejen k těm největším, v rámci republiky, ale co mě velmi těší je to, že aktivně podporuje inovativní myšlení u našich podnikatelů. V dnešní době nejde jen o obnovu a rozšíření škály výrobků a služeb, jde hlavně o vytvoření nových metod samotné výroby, dodávek a pak pochopitelně distribuce. Dnešní trh už stále více vyžaduje změny řízení, organizaci práci, kvalitní pracovní podmínky a pochopitelně kvalifikované pracovní síly,“ dodal viceprezident HK ČR a předseda představenstva KHK jižní Moravy Michal Štefl.

Vítězem 1. ročníku soutěže se stala firma Auto Fit, druhé místo obsadila firma EPRIN a třetí příčku obsadila akciová společnost EMKO Case

Auto Fit – brněnská společnost, která od roku 1992 dodává komplexní vybavení a servis pro lakovny. Poskytuje projekční, servisní a školicí činnost a zároveň zajišťuje rekvalifikace v oboru autolakýrník. Auto Fit spolupracuje s výrobci automobilů, jako jsou Škoda, Mercedes, Toyota nebo Porsche.

EPRIN – společnost, která od roku 1992 působí jako systémový integrátor v oblasti automatizace, digitalizace a robotizace. Akciová společnost EMKO Case je pak zaměřená na vývoj a výrobu počítačových skříní.

Všech 10 nejlepších podniků získalo hloubkové hodnocení od externích hodnotitelů, kteří společnostem poskytli důležitá implementační doporučení k dalšímu rozvoji. Zapojení soutěžící dostali díky SMEs4FUTURE zpětnou vazbu týkající se konkurenceschopnosti a postavení na trhu.

Přehled slabých a silných stránek pak umožní firmám zlepšit se v důležitých oblastech podnikání

„Z výsledků soutěže vyplynulo, že ekonomicky úspěšné podniky rozvíjejí oblasti klíčové pro budoucí konkurenceschopnost a investice do digitalizace, automatizace, environmentální udržitelnosti a kyberbezpečnosti. Což u nich jde ruku v ruce s ekonomickým výkonem. Největší mezery byly u podniků zjištěny v oblasti ekologie a environmentální udržitelnosti,“ uzavřel Absolon.

Soutěž SMEs4FUTURE navazuje na patnáctiletou tradici soutěže TOP MSP, prostřednictvím které hodnotila Regionální hospodářská komora Brno ekonomickou stabilitu malých a středních jihomoravských firem. Oproti původní soutěži hodnotí SMEs4FUTURE více aspektů podnikání, které ovlivňují konkurenceschopnost a budoucí vývoj společností.