Vyškovský zoopark dokončil modernizaci expozice vodní drůbeže, která začala loni na podzim. Součástí je pět nových jezírek, která se postupně stávají domovem různých druhů ptáků, obojživelníků i hmyzu. Vyškovská radnice o tom informovala na svém webu. Investice do úprav činila 8,6 milionu korun.

Expozice pamatovala začátky zoo

Dřívější podoba expozice pamatovala ještě dobu začátků zoo a byla poslední výstavní plochou, která dosud nebyla opravována. Běžné druhy kachen a hus nově obývají dvě propojená jezírka a jejich přilehlé okolí v centru expozice. Nově pořízené labutě černé žijí společně s divokými husami v prostoru vodní plochy poblíž Hanáckého statku. V dolní části nově vybudovaného celku pak naleznou návštěvníci exotičtější druhy kachen, jako je například kachnička mandarinská.

Vytvořili pět nových vodních ploch

„Vytvořili jsme celkem pět nových vodních ploch, respektive čtyři, protože dvě jsou spojené. Každá má vlastní okruh filtrace a čištění. Čtyři jezírka jsou určená ptákům, jedno slouží k pěstování vodních rostlin. Dařit se v něm ale může i žábám a bezobratlým,“ přiblížila úpravy ředitelka zooparku Dagmar Nepeřená.

Mají vodu z vlastní studny

Vodní nádrže jsou plněné vodou z vlastní vrtané studny a při čištění nechává zoopark vypuštěnou vodu vsakovat zpět do půdy. „Podzemní pramen obsahuje hodně železa a manganu, takže se filtry trochu zanáší a bude nás to možná nutit k častějšímu čištění. Možnost, starat se o každé jezírko zvlášť, je ale pro nás nejlepší varianta,“ uvedla Nepeřená.

Na vodní ptáky uvidí přes plot

Návštěvníci mohou sledovat vodní ptáky přes nízký plot, podél kterého jsou vysázené keře, nebo se mohou procházet přímo mezi vodními plochami. K tomu slouží lávka ze sibiřského modřínu, která v některých místech mírně vystupuje nad terén. Ze stejného dřeva jsou vybudovány i malé otevřené přístřešky pro ptáky.

Expozici promění zeleň

Expozice se bude postupně proměňovat spolu s tím, jak porostou nově vysázené keře, tráva, rostliny a také stromy. „V horní části plánujeme ještě dobudovat hrací prvky pro děti s vodní tematikou. Původně měly vzniknout už nyní, ale vzhledem k finanční náročnosti projektu jsme realizaci této části odsunuli až na příští rok,“ doplnila ředitelka.

Zaměřili se na domácí a hospodářská zvířata

Zoopark se specializuje na původní druhy domácích a hospodářských zvířat. Návštěvníci v něm však najdou i ta, která patří k ohroženým druhům. Domovem je zhruba pro 750 zvířat. Na malé ploše byl otevřen ještě jako Koutek živé přírody v srpnu 1965. V roce 2006 se propojil s dinoparkem, který prezentuje asi 50 částečně pohyblivých modelů prehistorických ještěrů.