Od 18. století stávala v brněnské Olomoucké ulici před domem číslo 58 socha svatého Jana Křtitele, která v 80. letech minulého století záhadně zmizela.

„Město Brno ji ve svém seznamu sbírek evidovalo dlouhá léta jako nezvěstnou. A nikdo už nevěřil, že by se mohla zase znovu objevit,“ uvedl náměstek primátorky Jiří Oliva (ČSSD).

Sochu však v ateliéru po svém dědečkovi našel akademický sochař a restaurátor Tomáš Martinák. Jan Křtitel se tam dostal podle Olivy zřejmě v době, kdy se Olomoucká ulice rozšiřovala a patrně se tehdy plánovalo její zrestaurování.

„Dílo je ve špatném technickém stavu, proto jsme vypsali výběrové řízení na jeho odbornou renovaci. Restaurátor Tomáš Martinák, který je vyhrál, má teď půl roku na to, aby sochu světce opravil,“ upřesnil zpravodajskému portálu BRŇAN Jiří Oliva.

Obnovení sochy bude stát restaurátory nemalé úsilí. Hodnotné barokní dílo je totiž notně poškozené. „Figura vykazuje zcela zásadní mechanická poškození. V zápěstí odlomená levá ruka světce byla v minulosti restaurována. Odlomená je i hlava světce, byla však naštěstí nalezena,“ konstatoval v posudku Martinák.

Během doby restaurování sochy chce město Brno najít nové vhodné místo, kde bude Jan Křtitel stát, protože prostor, kde původně stávala, už podle náměstka primátorky neexistuje.

Oliva proto navrhl vedení jihomoravské metropole, aby o umístění sochy rozhodli sami Brňané. „Odbor správy majetku by měl vytipovat místo, které světec ozdobí. Pracovníci magistrátu proto nyní vytipovávají asi pět míst, kde by Jan Křtitel mohl stát,“ dodal Oliva.

O místě pro sochu rozhodnou obyvatelé města pod Špilberkem v anketě, kterou chce magistrát podle Olivy už brzo spustit. Jan Křtitel by tedy měl ozdobit lokalitu, která získá v anketě nejvíc hlasů.