Sedmapadesátiletý muž z Brněnska chtěl do péče svou devítiletou vnučku, protože ji podle něj její matka zanedbávala a bylo podezření na týrání a nepřiměřené fyzické tresty. Od jara však u Městského soudu v Brně čelí obžalobě z poškozování cizích práv a ohrožení výchovy dítěte. Vnučku měl totiž zmanipulovat proti matce. Děda to však popírá a teď ho navíc bude na popud žalobkyně zkoumat soudní znalec z oboru psychologie. Ten by měl svůj posudek odevzdat do konce listopadu.

Podle obžaloby vnučku zmanipuloval

Obžalovaný podle státní zástupkyně vnučku zmanipuloval a naváděl ji proti vlastní dceři. „Sděloval jí nepravdivé a negativní informace o její matce. Nepřiměřeně vnučku zatahoval do úředních záležitostí a pouštěl jí nahrávky z jednání se sociální pracovnicí,“ tvrdí žalobkyně.

Znalkyně chce znát intelekt obžalovaného, ten se ohradil

A právě státní zástupkyně při soudním procesu navrhla doplnit dokazování, a to vypracováním znaleckého posudku z psychologie na obžalovaného. A rovnou předložila otázky na klinického psychologa. Ten by měl například posoudit osobnost, intelekt a povahové rysy obžalovaného. „Tenhle návrh mě lidsky uráží a zdá se mi, že je to už osobní. Mám totiž vysokoškolské vzdělání stejně jako paní žalobkyně, takže vůbec nechápu, proč by měl někdo zkoumat můj intelekt,“ ohradil se nyní obžalovaný.

Znalec by měl posoudit i vztahy muže k dceři a vnučce

Znalec by měl také posoudit výchovné kompetence obžalovaného, zejména jeho schopnost a ochotu podporovat vztah dítěte k jeho klíčovým osobám, zejména k matce. „Vypracujte psychologický portrét obžalovaného se zaměřením na jednání, které je předmětem tohoto trestního řízení. Posuďte, zda má obžalovaný sklony k manipulativnímu jednání. Posuďte a objasněte psychologickou dynamiku vztahu obžalovaného k jeho vnučce a jeho dceři a jeho postoj k nim a také kvalitu a úroveň jejich vzájemných vztahů,“ uvedla dále státní zástupkyně.

Obhájkyně: Vypracování posudku zavání šikanou

Obhájkyně se však proti návrhu a otázkám žalobkyně důrazně ohradila s tím, že je vypracování posudku šikanózní. „Mám za to, že na takový návrh bylo dost času. Co se týká otázky výchovných kompetencí obžalovaného, tak chci zdůraznit, že tady jsme v trestním řízení, nikoli v opatrovnickém. Navíc se tu rovnou předjímá, že obžalovaný spáchal trestný čin. Formulace otázek je zavádějící a předpojatá. Takový posudek rozhodně není na místě,“ zdůraznila advokátka.

Podezření na týrání vnučky se podle policie neprokázalo

V této souvislosti poukázala na to, že na klienta už byl podobný posudek vypracovaný v opatrovnickém řízení, kdy obžalovaný usiloval o svěření vnučky do péče. Školačka si totiž stěžovala na to, že ji matka fyzicky trestá. Měla ji například poranit břicho sušákem na prádlo, tahat ji za vlasy nebo nechala dceru údajně stát v zimě na balkóně jen ve spodním prádle. A přestože si na to dívenka stěžovala v brněnské základní škole a poté i v krizovém centru, policie podezření na týrání odložila, a naopak ho obvinila ze dvou zmíněných trestných činů.

3600 hodin v krizovém centru oproti 10 hodinám u znalkyně

Jak již zpravodajský portál BRŇAN informoval, vnučka obžalovaného strávila v krizovém centru v brněnských Řečkovicích víc než pět měsíců. „Byla tam zhruba 3600 hodin oproti deseti nebo dvanácti hodinám, kdy ji zkoumala znalkyně, která pak označila její tvrzení o fyzických trestech za nevěrohodné. Nedokážu proto pochopit, proč se víc věří psychiatričce než pracovnicím v krizovém centru, které děvčátko poznaly mnohem lépe než znalkyně. Některé její posudky v jiných případech byly navíc podobně kontroverzní,“ uvedl muž, který je s případem dobře obeznámený.