Dnešní Nedělní speciál míří do dvou muzeí v moravské metropoli, kde jsou až do 2. června vystaveny nejvzácnější ornáty a liturgické oděvy brněnské diecéze. Výstavu nazvanou Vzory krásy si návštěvníci prohlédnou v Mendelově muzeu Masarykovy univerzity a v Diecézním muzeu na Petrově. Exponáty se poté od července do září stanou součástí expozice v želivském klášteře.

Historicky cenné kusy jsou z farních sbírek

Velké množství historicky cenných kusů liturgických oděvů se dochovalo ve sbírkách farností brněnské diecéze. Vědci z Masarykovy univerzity udělali ve spolupráci s Diecézním muzeem terénní výzkum těchto tkanin a pro chystanou výstavu vybrali nejvzácnější exponáty.

Ornáty se datují do 17. a 18. století

Dochované liturgické oděvy dokládají ohromnou invenci a tvůrčí svobodu návrhářů textilních vzorů 17. a 18. století. Ti volně nakládali s pravidly perspektivy nebo nerespektovali přírodní zákony a předběhli tak obdobný vývoj v malířství o staletí.

Předci nám odkázali svět, nad kterým stojíme v údivu, říkají organizátoři

Podle Františka Svobody z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, jenž je jedním z autorů výstavy, představí říše vzorů historických tkanin veřejnosti dosud velmi málo známou oblast umělecké tvorby. „Gilbert Keith Chesterton říkal, že svět nezajde na nedostatek divů, ale na nedostatek údivu. Výstava Vzory krásy je jednou z cest k údivu nad tím, jak krásný, ale také pracný a nesamozřejmý je svět, ve kterém žijeme, a který nám odkázali naši předci,“ uvedl Svoboda na webu univerzity.

Návštěvníci uvidí vzácné textilie z různých koutů světa

Návštěvníci výstavy tak podle něj spatří vzácné textilie nejen z indických, perských, francouzských a italských tkalcovských dílen, ale také textilní vzory z jihovýchodní Asie. Výstava představí i vývoj a proměny stylů textilních vzorů v jejich chronologii, která byla zcela odlišná od vývoje uměleckých děl sochařství, malířství a architektury, a širší veřejnosti není příliš známá. „Představeny budou také jednotlivé tkalcovské techniky a odlišné vizuální působení jednotlivých typů tkanin,“ upřesnil František Svoboda.

Studenti navrhli z replik oděvy v aktuálním stylu

Podle organizátorů bylo jedním z cílů projektu znovu připomenout krásu a bohatost historických vzorů a zároveň rozvinout jejich aplikační potenciál i v dnešní době. Historické vzory tkanin jsou jednou z podob kulturního kapitálu, který může být využit opakovaně. Proto na projektu spolupracovala také firma Kolovrat, ČM. Ta vytvořila repliky vybraných historických tkanin. Z nich pak studenti oděvního a textilního designu Vyšší odborné školy v Brně navrhli oděvy v aktuálním stylu. „O tom, jak dopadlo toto setkání kreativity 18. a 21. století, se návštěvníci přesvědčí v poslední sekci výstavy,“ doplnil vědec.

Instalace výstavy a grafický design jsou z dílny VUT

Instalaci a grafický design výstavy vytvořili studenti a pedagogové Fakulty architektury VUT v Brně. Součástí projektu, podpořeného Technologickou agenturou ČR v rámci programu ÉTA, jsou také webové stránky www.beauty-patterns.org/, kde si lze prohlédnout všechny dochované vzory v rekonstruované podobě.